Опис фонду Хведора Вовка

Опис фонду Хведора Вовка

Для пошуку необхідної справи скористайтесь, будь ласка, пошуком на сайті за ключовими словами.
Звертаємо вашу увагу, що не всі справи фонду з опису представлені на сайті. Із запитом щодо ознайомлення з оцифрованими матеріалами можна звертатись на адресу архіву: arhiv.ia.nanu@gmail.com

Ми приносимо вибачення за описки і можливі помилки в описі, а також за недосконалий переклад англійською мовою. Опис ще перебуває в процесі редагування.

ОПИС 1
1 1-а Антропологія. “Sur guelgues as sur “surnumeraires” du pied humain et la triphalangue du premier orteil (et du ponse). 1902 р., 20 арк, видано: “Bulletins et Meoires de la sosiete d’Antropolige de Paris”, друк., франц. мова. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 1-а
1 1-б Антропологія. Vovk Fh., “ Sur guelgues as sur…”, 9 арк, уривки коректури,  франц. мова., + 3 мал. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 1-б
1 1-в Антропологія.  „Нога”, 60 фото + 4 рис. (туш) НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 1-в
1 1-в/1 Антропологія. „Нога”, 17 фото + 20 рис. (туш) + 1 вирізка з газети НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 1-в/1
1 1-в/2 Антропологія. „Нога”, 22 рис. (туш) НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 1-в/2
1 1-г Антропологія. Volkov Fh., “Sur guelgues as sur “surnumeraires” du pied humain et la triphalangue du premier orteil (et du ponse). Автограф, франц. мова, 29 арк. та 15 рис. в тексті. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 1-г
1 1-д Антропологія. Volkov Fh., „Variations sguelettignes du pied… уривок роботи, автограф, франц. мова., 9 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 1-д
1 1-е Антропологія. T. H. Volkov, „Variations sguelettignes Du Pied chez les Primates et dans les races humaines”, 1905 р., друк., франц. мова., 206 стор. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 1-e
2 2-a Антропологія. M.R. Anthony “Rapport sur le consours du pried gorard”, 1901 р., друк., франц. мова., 4 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 2-a
2 2-б Антропологія. Volkov, “Variations squelettiques Du Pied chez les Primates et dans les races humaines” (“Варіації скелета стопи у приматів і людських рас”), aвтограф, франц. мова., 36 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 2-б
2 2-б/1 Антропологія. цифрові таблиці, 6 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 2-б/1
2 2-б/2 Антропологія. нотатки і чернетки – 20 арк. + 12 фото + 6 мал. + 9 кальок. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 2-б/2
2 2-б/3 Антропологія. таблиці – 41 табл. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 2-б/3
2 2-б/4 Антропологія. Cuneiformes, 15 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 2-б/4
2 2-б/5 Антропологія. нотатки на різні теми (тварини, кохання…), автограф, франц. мова., 5 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 2-б/5
2 2-б/6 Антропологія. Вовк Ф.К., матеріали для монографії „Variations sguelettignes du pied … „ нотатки, чернетки, бібліографічні картки, виписки з літератури, конспекти, зарисовки та інше. Автограф рос., укр., франц. мовами – 173 арк.; малюнки пером та олівцнм – 16 шт. + 4 фото. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 2-б/6
3 Антропологія. Volkov Fh., „Niocolerle: Sur les origines du seaves”, автограф, франц. мова., 7 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 3
3 3-a Антропологія. коректурні аркуші до перекладу Хв. Вовка праці Л. Нідерле „Человечество в доисторическое время”, 1897 р., друк, рос. мова, 18 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 3-a
4 Антропологія. Вовк Хв., Слов’яни, автограф, укр. мова, 10 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 4
4 4-a Антропологія. Volkov Fh., “Rapport sur les sciences antropologigues en Russie”, друк, франц. мова, 6 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 4-a
5 Антропологія. Волков Ф.К., Об организации антропологических исследований славянских племен. Автограф, рос. мова, 8 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 5
5 5-а Антропологія. Вовк Ф.К., „Программа антропологического исследования учащихся”, автограф, рос. мова, 5 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 5-а
5 5-б Антропологія. Вовк Ф.К., Доповідна записка в Отделение русск. яз. и слов Импер. Академии Наук  „Об организации антропологических исследований славянских племен”, автограф, рос. мова – 6 арк. + друк. – 1 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 5-б
6 Антропологія. Вовк Хв., Антропологічні досліди українського населення Галичини, Буковини і Угорщини, автограф, укр. мова 39 арк. + 1 фото. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 6
7 Антропологія. Волков Ф.К., Антропологические особенности украинского народа, автограф, 45 арк. + таблиці антропологічних вимірів – 3 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 7
8 Антропологія. Volkov Fh. “Rapport sur les ages en Galisie orientale er en Bukovine en 1903 et 1904”, друк., франц. мова, 3 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 8
9 Антропологія. Волков Ф., «Новейшие направления в антропологических науках и ближайшие задачи антропологии в России», друк., рос. мова, 4 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 9
10 пропущено №. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 10
11 Антропологія. Волков Ф. К., «Новейшие направления в антропологических науках и ближайшие задачи антропологии в России», 1911 р., автограф, рос. мова, 4 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 11
12 Антропологія. Anthony R. (витяг з протоколу дискусії з приводу робіт Ф.К. Вовка з порівняльної антропології), окремий відбиток журналу, друк., франц. мова, 4 арк. (2 примірники). НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 12
13 Антропологія. Відгук на реферат Ламанського з слов’янського питання, прочитаного на засіданні Антропологічного Товариства. Друк., рос. мова, 2 арк. + чернетка – 1 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 13
14 Антропологія. Запрошення на засідання Антропологічного товариства. Петербург, 1913-1917 рр., друк., 276 арк. (57 примірників + 219 дублетів). НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 14
15 Антропологія. а) Листування з іноземними фірмами з приводу заказів антропометричних інструментів, антропологічних муляжів та моделей, 1908-1914 рр., друк., франц. мова, 13 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 15
15 15-б б) Програма та оголошення про антропологічні курси та видання, друк., франц. мова, 2 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 15-б
16 Антропологія. а) різні документи „Антропологического Общества”,  15 арк; НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 16
16 16-б б) газетна вирізка: „Заседание Русского Антропологического Общества при С-Петербургском университете”, друк, рос. мова, 1 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 16-б
17 Антропологія. Чернетки Ф.К. Вовка з роботи в „Антропологическом Обществе”, автограф, рос. мова, 6 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 17
18 Антропологія. Волков Ф., „Антропология и ее университетское преподавание (к пересмотру университетского устава)”, автограф, рос. мова, 13 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 18
19 Антропологія. Матеріали до курсу лекцій з антропології: конспекти, нотатки, виписки з літератури, зарисовки, чернетки, програма лекцій. Автограф, рос. мова, 102 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 19
20 Антропологія. „История антропологии” конспекти до курсу лекцій, нотатки. Автограф, рос. мова, 22 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 20
21 Антропологія. а) Статут „Общества Вскрытия”, автограф, рос. мова, 3 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 21
21 21-б б) Чернетка „Статуту”, автограф, рос. мова, 2 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 21-б
21 21-в в) „Общество Вскрытия в Париже”, друк., 2 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 21-г
21 21-г г) Зразок заяви члена „Общества Вскрытия” з дозволом розтяти його труп, 1 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 21-в
22 Антропологія. Антропологічні вимірювання (народи різних континентів, мавпи, людиноподібні мавпи), 166 арк. таблиць + 3 фото НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 22
23 23-a Антропологія. Типи людей – оголені жінки (лікарня, Чернівці), 117 фото. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 23-a
23 23-б Антропологія. Типи людей – оголені чоловіки, 38 фото. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 23-б
23 23-в Антропологія. G. de Mortillet “Anthropologie de la Haute-Savoie”, 1892 р., друк., франц. мова, 6 арк. + 9 фото. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 23-в
24 24-а Антропологія. Аномалії, 1912 р., 7 фото, 3 малюнки, 6 вирізок з газет. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 24-а
24 24-б Антропологія. Аномалії росту (карлики, велетні), 1912 р., 10 фото. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 24-б
24 24-в Антропологія. Гермафродит (каторжник з Сахаліну), 1912 р.,  5 фото. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 24-в
24 24-г Антропологія. Патологія (Роман Головатий з с. Городка на Волині), 1912 р., 10 фото. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 24-г
24 24-д Антропологія. Аномалії. Людина-риба, 1912 р., 7 фото. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 24-д
25 25-а Антропологія. Етнографічні матеріали. Деформація черепа у слов’ян (черепи новонародженим). Листи кореспондентів Ф.К. Вовка, нотатки, виписки з літератури. 1895-1897 рр. Автограф укр. та рос. мовами, 27 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 25-а
25 25-б Антропологія. Мозок М.М. Кованевського для музею. 1915 р., 12 фото + 2 вирізки з газет + нотатки 1 арк. автограф, укр. мова. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 25-б
25 25-в Антропологія. Антропологічні варіації (око, вухо, ніс), 1910 р., 40 фото. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 25-в
25 25-г Антропологія. Кістяки 50 фото; чернетка 1 арк. автограф укр. та рос. мовою. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 25-г
26 26-а Антропологія. Антропологічні типи. Германці. Доліхоцефали, 2 фото. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 26-а
26 26-б Антропологія. Антропологічні типи. Південна Європа.  Доліхоцефали, 4 фото. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 26-б
26 26-в Антропологія. Антропологічні типи. Північні доліхоцефали, фіни, 3 фото. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 26-в
26 26-г Антропологія. Мішані антропологічні типи, 57 фото. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 26-г
26 26-д Антропологія. Типаж. Серби. 1912, 1913 рр., 24 фото. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 26-д
26 26-е Антропологія. Типажі: о. Родос та о. Мадера, 17 фото. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 26-е
27 27-а Антропологія. Антропологічні типи Київщини, 1914 р., 50 фото. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 27-а
27 27-б Антропологія. Антропологічні типи Волині, 26 фото. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 27-б
27 27-в Антропологія. Антропологічні типи Полтавщини, 33 фото. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 27-в
27 27-г Антропологія. Антропологічні типи Херсонщини, 1914 р., 34 фото. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 27-г
27 27-д Антропологія. Різні антропологічні типи, 33 фото. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 27-д
28 28-а Антропологія. Антропологічні типи. Західна Україна, 14 фото. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 28-а
28 28-б Антропологія. Типаж Стрия – Угорщини, 17 фото. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 28-б
28 28-в Антропологія. Антропологічні типи (Русини – жінки), 144 фото. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 28-в
28 28-г Антропологія. Антропологічні типи (Русини – чоловіки), 97 фото. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 28-г
28 28-д Антропологія. Антропологічні типи (Русини – чоловіки), 137 фото. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 28-д
29 29-а Антропологія. Антропологічні типи Галичини, (села: Брідіщина, Бачванці, Козур, Керестуру), 36 фото. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 29-а
29 29-б Антропологія. Антропологічні типи Галичини. Лемки, 79 фото НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 29-б
29 29-в Антропологія. Антропологічні типи Галичини. Бойки, 94 фото. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 29-в
29 29-г Антропологія. Антропологічні типи Закарпаття, 1900 р., 71 фото. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 29-г
29 29-д Антропологія. Антропологічні типи Галичини. Лемки (села: Лупків, Злоцьке, Повень), 55 фото. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 29-д
30 30-а Антропологія. Антропологічні типи. Азія: Афганістан, Белуджистан, Індія, Індокитай, Персія, 1 фото + 2 друковані ілюстрації. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 30-а
30 30-б Антропологія. Антропологічні типи. Тюрки-остани, 5 фото + 2 друк. ілюстр. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 30-б
30 30-в Антропологія. Антропологічні типи. Афганістан, Белуджистан, 6 фото + 1 друк. ілюстр. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 30-в
30 30-г Антропологія. Персія, Індія, 6 друк. ілюстр. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 30-г
30 30-д Антропологія. Антропологічні типи, 9 друк. ілюстр. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 30-д
30 30-е Антропологія. Антропологічні типи.  Киргизи. 1908 р., 15 фото. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 30-е
30 30-ж Антропологія. Антропологічні типи. Азія (бухарці, сарти, узбеки),  1908 р., 23 фото. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 30-ж
31 31-а Антропологія. Уривки статей (чернетки). Автограф укр. та франц. мовами, 13 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 31-а
31 31-б Антропологія. Нотатки, бібліографія. Автограф укр., рос. та франц. мовами, 26 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 31-б
31 31-в Антропологія. Нотатки, бібліографія, уривки статей. Автограф укр., рос. та франц. мовами, 54 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 31-в
32 32-а Антропологія – археологія. „Людиноподібна мавпа”, 1895-1906 рр., 37 фото + 2 друк. ілюстр. + 1 мал. + 1 чернетка. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 32-а
32 32-б Антропологія – археологія. Антропологічні типи, знайдені під час археологічних досліджень. 13 фото. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 32-б
32 32-в Антропологія – археологія. Мавпа, викопна людина. 4 друк. ілюстр. + 2 мал. олівцем + 1 арк. перелік черепів + 10 арк. друк. ілюстр. з журналів. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 32-в
33 33-a Антропологія. Societe d’ Antropologie (Запрошення, Протоколи засідань, повідомлення), 1897-1911 рр., друк., франц. мова. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 33-а
33 33-a/1 Антропологія. Виписка з Протоколу засідання „Совета Русского Антропологического Общества при Импер. Петербург. университета”, 17.12.1911 р., друк. рос. мов., 3 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 33-а/1
33 33-б Антропологія. Confirences Anthropologigues та інше, 1897-1911 рр., 25 арк. франц. мовою. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 33-б
33 33-в Антропологія. 50-річчя Антропологічного Товариства в Парижі, 1897-1911 рр., 14 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 33-в
35 35-а Археологія. Музеї Сибіру, Італії, Франції, Швейцарії та інш. (фото з експозицій), 34 фото; Болонья, Семипалатинськ – 12 фото. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 35-а
35 35-б Археологія. Ілюстрації. Varia. 6 фото, 5  мал. олівцем, 19 друк. ілюстр., 5 мал. тушшю. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 35-б
35 35-в Археологія. Ілюстрації. Колекція Кузнецова, 13 фото. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 35-в
35 35-г Археологія. Франція. Полісуари. 8 фото, 1 мал. тушшю. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 35-г
35 35-д Археологія. Рим, 15 фото. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 35-д
35 35-е Археологія античного світу. Ілюстрації. 1903 р., 17 фото, 14 друк. ілюстр. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 35-е
35 35-ж Археологія. Музеї Швейцарії. „Свайные постройки”, 9 фото + 1 арк. нотаток. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 35-ж
35 35-з Археологія. Ілюстрації. Знаряддя з каменю та інш., 9 мал. тушшю. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 35-з
36 Археологія. Магдаленське майстерство на Україні, автограф, укр. мова, 14 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 36
37 37-а Археологія. Ілюстрації. Розкопки у Пшедмості (Чехія), 20 відбитків ілюстрацій з кліше + 3 стор. нотаток. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 37-а
37 37-б Археологія. Розкопки у Гонцях на Чернігівщині, 1915 р., 4 фото + 1 мал. олівцем. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 37-б
38 38-а Археологія. Ф. Волков „Палеолитическая стоянка в с. Мезине Черниговской губ. (Предварительное сообщение). 1910 р., друк., рос. мова, 9 с. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 38-а
38 38-б Археологія. Ф. Волков „Палеолитическая стоянка в с. Мезине Черниговской губ. (Предварительное сообщение). 1910 р., автограф, рос. мова, 21 с. + 4 табл. мал. тушшю + 6 фото (крем’яні знаряддя) + 1 табл. фото (крем’яні знаряддя). НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 38-б
38 38-в Археологія. Мізин. Нотатки та малюнки, 35 арк. Предмет з орнаментом, виготовлений із кості, 1 фото. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 38-в
39 39-a Археологія. Палеоліт, Мізин. Th. Volkov “Nouvelles de convertes clans la station paliolit nigue de Mezini (Ukraine), Genev, 1912 p, автограф, франц. мова, 10 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 39-a
39 39-a/1 Археологія. Палеоліт, Мізин.  Плани і розрізи стоянки Мізин, 3 мал. тушшю. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 39-a/1
39 39-a/2 Археологія. Палеоліт, Мізин. Крем’яні знаряддя, 4 мал. тушшю. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 39-a/2
39 39-a/3 Археологія. Палеоліт, Мізин. Кістяні культові вироби, 4 мал. тушшю. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 39-a/3
39 39-б Археологія. Розкопки Ф. Вовка та Л. Чикаленко в 1912 р., 32 фото + 1 арк. нотаток. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 39-б
39 39-в Археологія. „Відкриті листи” – 3 арк. друк. рос. мов. + супровідні документи – 3 арк. друк. рос. мов., 1912 – 1915 рр. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 39-в
39 39-г Археологія. Фото з архіву Л. Чикаленко, 1912 р., 22 фото. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 39-г
40 40-а Археологія. Мізин, 1912 р. Розрізи розкопів, 4 сколотих блоки аркушів. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 40-a
40 40-б Археологія. Мізин, 1912 р. Плани розкопів, 2 арк. рис. олівцем. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 40-б
40 40-б/1 Археологія. Мізин, 1912 р. Розрізи траншей. Зошит з чернетками Л. Чикаленко, 21 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 40-б/1
40 40-в Археологія. Мізин, 1912 р. Плани розкопів з вказаними на них знахідками з кості та бивнів мамонтів, 11 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 40-в
40 40-г Археологія. Мізин, 1912 р. Фотоальбом, 17 фото. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 40-г
40 40-д Археологія. Мізин, 1912 р. Таблиці креслеників, 10 табл. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 40-д
40 40-е Археологія. Мізин, 1912 р. Розкопки. 34 фото + 6  креслеників. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 40-е
41 41-a Археологія. Мізин, 1913, 1914, 1916 рр., 19 фото. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 41-а
41 41-б Археологія. Мізин, 1913 р. Чернетки креслеників Л. Чикаленко, 48 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 41-б
41 41-в Археологія. Мізин, 1914 р. Чернетки креслеників Л. Чикаленко, 35 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 41-в
41 41-г Археологія. Мізин, 1914 р. Кресленики – 12 арк. Опис знахідок – 1 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 41-г
41 41-д Археологія. Мізин, Розкопки стоянки Мізин. 1908 – 1913 рр. 9 табл. тушшю + 8 креслеників. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 41-д
41 41-е Археологія. Мізин, 1912, 1913, 1916 рр. Звіт Ф.К. Вовка про розкопки. Автограф, укр. мова, 14 арк. + 1 фото. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 41-е
41 41-e/1 Археологія. Мізин, 1912, 1913, 1916 рр. Звіт Ф.К. Вовка про розкопки. Автограф, укр. мова, 8 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 41-e/1
41 41-e/2 Археологія. Мізин, «Отчет Ф. Волкова. Мезин за 1912-1913 гг.» (Копія рукою Носова), автограф олівцем, 2 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 41-e/2
41 41-e/3 Археологія. Мізин, Звіти Л.Г. Чикаленко за 1912 р. Автограф, укр. мова, 6 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 41-e/3
41 41-e/4 Археологія. Мізин, Л.Г. Чикаленко. „Звіт про розкопки палеолітичного селища на Чернігівщині за 1912 – 1913 рр.”  Автограф, укр. мова, 10 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 41-e/4
41 41-e/5 Археологія. Мізин, Незакінчений рукопис Л. Чикаленко про розкопки 1908, 1909, 1912 рр. Автограф, рос. мова, 3 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 41-e/5
41 41-e/6 Археологія. Мізин, „Отчет Л. Чикаленко Ф. Волкову о раскопках в Мезине в 1912-1914 гг.” Автограф, рос. мова, 21 с. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 41-e/6
42 42-a Археологія. Мізин, 1908-1916 рр. Журнал „Черниговская земская неделя”, № 34 за 19.08. 1916 р. Друк., рос. мова, 12 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 42-а
42 42-a/1 Археологія. Мізин, 1908-1916 рр. Вирізки з газет, 3 шт. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 42-а/1
42 42-a/2 Археологія. Мізин, Газета „Черниговское слово”, друк. рос. мова, 1 екземпляр. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 42-a/2
42 42-б Археологія. Мізин, плани, кресленики, 1916 р., 25 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 42-б
42 42-в Археологія. Мізин, Л.Е. Чикаленко „Отчет о раскопках в с. Мезин…», 1916 р. Автограф, рос. мова, 7 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 42-в
42 42-в/1 Археологія. Мізин, Л.Е. Чикаленко „Отчет о раскопках в с. Мезин…»,  (Копія невідомою рукою), 1917 р. Автограф, рос. мова, 2 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 42-в/1
42 42-г Археологія. Мізин, Л. Чикаленко «Раскопки стоянки древне-каменного века в с. Мезин». Автограф, рос. мова, 12 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 42-г
42 42-г Археологія. Мізин, Л. Чикаленко, уривки статей про вивчення палеоліту на Чернігівщині. Автограф, рос. мова, 7 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 42-г
42 42-д Археологія. Мізин. Грошові розрахунки за розкопки у с. Мізин 1909-1916 рр., 60 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 42-д
42 42-е Археологія. Мізин. Нотатки, 10 арк., 1 фото. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 42-e
43 43-a Археологія. Мізин. Зразки геометричного орнаменту, 89 мал. тушшю + 8 мал. олівцем + 7 фото. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 43-а
43 43-б Археологія. Мізин. Зразки геометричного орнаменту, малюнки в зошиті, 49 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 43-б
43 43-в Археологія. Мізин. Зразки геометричного орнаменту, 68 мал. тушшю + 17 мал. олівцем + 9 листівок + 17 фото + 2 відтиски. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 43-в
43 43-г Археологія. Мізин, Л.Є. Чикаленко „Геометричний орнамент виробів Мізинської палеолітичної стоянки „ (стаття та чернетки), автограф, 38 арк. + 2 нотатки. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 43-г
43 43-д Археологія. Мізин. Зразки геометричного орнаменту, аналогії, 79 мал. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 43-д
43 43-е Археологія. Мізин. Зразки геометричного орнаменту, аналогії, 80 мал. олівцем. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 43-е
44 Археологія. Мізин. Л. Чикаленко „Про походження геометричного орнаменту” (стаття та чернетки), автограф, укр. мова, 29 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 44
45 45-a Археологія. Мізин. Л. Чикаленко „Неолітична кераміка Мізинських островів”, 1918 р., серпень, с. Кононівка. Автограф, укр. мова, 28 арк. + малюнки на сторінках 2 та 22. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 45-a
45 45-б Археологія. Мізин. Л. Чикаленко „Палеоліт” (чернетка статті), автограф, укр. мова, 10 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 45-б
46 46-a Археологія. Мізин. Краєвиди. 5 фото. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 46-а
46 46-б Археологія. Мізин. Орнаментовані вироби з кістки, 6 мал. тушшю. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 46-б
46 46-в Археологія. Мізин. Кістяні вироби, 12 фото. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 46-в
46 46-г Археологія. Мізин. Кістяні вироби, 29 фото. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 46-г
46 46-д Археологія. Мізин. Таблиці до статті П.П. Єфименко „Каменные орудия палеолитической стоянки в с. Мезине Черниговской губ.”, 2 фототаблиці + 3 мал. тушшю. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 46-д
46 46-е Археологія. Мізин. Розкопки М.Я. Рудинського. 140 фото різного розміру, вирізані для видання. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 46-е
47 Археологія. Трипільська культура. Butureanu: Sur les fonilles er les recherches faites а  Cucuteni”. Автограф невідомою рукою, франц. мова, 5 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 47
48 Археологія. Трипільська культура. Знахідки у могилах між Верем’єм і Стретівкою та біля Трипілля. Автограф, укр. мова, 8 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 48
49 49-а Археологія. Трипільська культура. Вовк Ф. „Вироби передмікенського типу у неолітичних становищах на Україні”. Автограф, укр. мова, 28 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 49-а
49 49-б Археологія. Трипільська культура. „Передмікенська культура”. Кресленики, 7 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 49-б
49 49-в Археологія. Трипільська культура. „Передмікенська культура”. Нотатки, 11 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 49-в
49 49-г Археологія. Трипільська культура. „Передмікенська культура”. Нотатки, 1 арк. + 11 фото + 1 вирізка з журналу. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 49-г
49 49-д Археологія. Трипільська культура. Вироби передмікенського типу. Відбитки ілюстр. для видання, 4 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 49-д
50 50-a Археологія. Трипільська культура. Таблиці: загальний вигляд розкопу; знаряддя праці з кременю, каміння, кістки; керамічний посуд. 8 табл. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 50-а
50 50-б Археологія. Трипільська культура. „Передмікенська культура”. Розкопки В. Хвойки в селах Халеп’є, Верем’є, Жуківці, Щербанівка, Стретівка, Чученка. 1901-1903 рр., 3 фототаблиці + 14 фото + 3 мал. тушшю + 4 мал. аквареллю. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 50-б
51 51-а Археологія. Трипільська культура. Розкопки Якимовича. Стара Буда (?). 1906 р. Нотатки і малюнки олівцем, автограф, 2 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 51-a
51 51-б Археологія. Трипільська культура. Теракоти з розкопок в селах: Халеп’є, Верем’є, Щербанівка, Хмільна та Києві. 1906 р., 26 фото + 15 мал. олівцем + 8 мал. тушшю + 2 мал. аквареллю. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 51-б
51 51-в Археологія. Трипільська культура. Кам’яні знаряддя праці. 2 мал. тушшю. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 51-в
51 51-в/1 Трипільська культура. Розкопки у селі Кринички Балтського повіту (виписка з щоденника), 1892 р., автограф, 1 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 51-в/1
51 51-г Археологія. Трипільська культура. Частина коректури статті М.Біляшівського про розкопки у с. Колодисте Звенигородського повіту. Друк., (630х503 мм, 4 колонки на арк.), рос. мова, 1 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 51-г
51 51-г/1 Археологія. Трипільська культура. Кайндль „Розкопки у с. Шипениці на березі річки Прута”. 1902 р. Друк., нім. мова, 8 арк. + 2 мал. друк. + 4 мал. олівцем. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 51-г/1
51 51-д.е Археологія. Трипільська культура. Типи „А” та „В”, 126 фото (63 фото + 63 фото) НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 51-д,е
51 51-ж Археологія. Трипільська культура. Теракоти з розкопок в Києві, Верем’є, Більче Злоте та інш. місцях. 29 фото + 2 мал. олівцем + 2 мал. тушшю = 14 арк. нотаток. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 51-ж
52 52-a Археологія. Трипільська культура. Музей Бухареста, знахідки з Кукутені. 8 фото 1 мал. олівцем + 1 арк. нотаток франц. мовою + 1 „візитка” франц. мовою. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 52-а
52 52-б Археологія. Трипільська культура. Кераміка з різних місць: Львів, Петрени, Відень. 9 фото + 26 мал. олівцем + 1 арк. нім. мовою. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 52-б
52 52-в Археологія. Трипільська культура. Нотатки з зарисовками олівцем, автограф, укр. мова, 29 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 52-в
52 52-г Археологія. Трипільська культура. Кераміка з  різних розкопок. 11 фото + 9 табл. + 15 відбитків кліше + 7 мал. тушшю. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 52-г
53 Археологія. А. Мортільє. Список мегалітичних пам’яток Франції. 1894, 1895 рр., 1 список. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 53
54 54-а Археологія. Дольмени острова Майорка. 9 фото + 1 листівка. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 54-а
54 54-б Археологія. Геленджик, р. Пшада, Новоросійський край. 13 фото + 1 листівка. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 54-б
54 54-в Археологія. Дольмени в районі нижнього Єнісея. 25 фото. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 54-в
54 54-г Археологія. Дольмени, менгіри. 5 фото + 2 друк. ілюстр. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 54-г
54 54-д Археологія. Дольмени, менгіри Франції. 1883-1909 рр. 38 фото + 9 листівок + 9 друк. ілюстр. + 6 мал. тушшю, + 1 мал. олівцем + 6 арк. нотаток + 1 картка. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 54-д
55 Археологія. Volkov Th. “Dolmens de l’Ile-d’Yen”, Париж, 1914 р., Друк, франц. мова, 43 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 55
56 Археологія. Вовк Ф.К. “Deconvertes prehistorigues faites par V. Chvoika a Kiev”. 1898 p. Автограф, франц. мова, 22 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 56
57 Археологія. Volkov Th. “Deconvertes prehistorigues faites par V. Chvoika a Kiev”. 1898 p. Друк, франц. мова, 2 арк. (4 с.) НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 57
58 Археологія. Volkov Th. ”Difense du mammonth gravel du gisement paleolithigue de Kiev”. Друк, франц. мова, 2 арк. (4 с.); 2 примірники. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 58
59 Археологія. Volkov Th. “Une nouvelle decouverte monetaire a Kiev”. 1900 p. Друк, франц. мова, 1 арк. (2 с.) НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 59
60 Археологія. Volkov Th. Рецензія на роботу М. Багалія “Obehtehig drevnostej Kharkovskoj goubernii”. 1891 р. Друк, франц. мова, 2 арк. (3 с.); 3 примірники. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 60
61 Археологія. Volkov Th. Рецензія на вип. І та ІІ роботи Ханенко „Древности Приднепровья” видані в Києві 1898 р. Друк, франц. мова, 3 с.; 5.04. 1900 р. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 61
62 Археологія. Volkov Th. Рецезія на №№ 5 та 6 „Записок Наукового Товариства ім. Т.Г. Шевченка”. 5.04. 1900 р. Друк, франц. мова, 1 арк. (2 с.). НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 62
63 Археологія. Фрагмент газети  „Елисаветский вестник” за 1.06.1889 р. (1 газетна колонка) з заміткою Ф.К. Вовка. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 63
64 Археологія. Волков Ф.К. Человек в его прошлом и настоящем І. Доисторический человек Г. Обермайера.  ІІ. Расы и народы человечества Ф. Брикнера. (Рецензія). Автограф, рос. мова, 15 с. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 64
65 65/1-18 Археологія-антропологія. Резюме, рецензії та інші невеличкі роботи Ф.К. Вовка. 1895-1915 рр. Друк., рос., франц., нім. мови, 21 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 65/1-18
66 Археологія. Volkov Th. Резюме роботи Abereronby “The Pre and Proto-historic Finns” 1899 р., друк., англ. мова, 3 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 66
67 Археологія. Volkov Th. Резюме роботи M. Hoernes et Fr. Fiala «Die neolitische Station von Butmir bei Sarajewo in Bosnien», Vienne, 1899 p., друк., нім. мова, 3 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 67
68 Археологія. Volkov Th. “D. Pfitzner, member correspondent etranger“. Друк., франц. мова, 3 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 68
69 Археологія. Хвойко В.В., «Следы пребывания человека дилювиальной эпохи в одной из местностей Киева», машиноп. рос. мова, 2 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 69
70 Археологія. Рябков П. „Раскопки курганчика” близ с. Ново-Николаевка Екатеринославской губ., 1910 р., автограф, рос. мова, 12 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 70
71 Археологія. Ив. Савенков, „О палеолитической эпохе в окрестностях г. Красноярска Енисейской губ., автограф, рос. мова, 2 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 71
72 72-a Археологія. S. Manouvrier La protecton des sepultures er des gisemets prehistorigues. Коректура, франц. мова, 11 с. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 72-a
72 72-a/1 Археологія. Рукописні додатки до коректури, автограф, франц. мова, 3 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 72-а/1
72 72-б Археологія. S. Manouvrier «La protecton des sepultures er des gisemets prehistorigues».Автограф невідомою рукою, франц. мова, 62 с. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 72-б
72 72-б/1 Додаток: географічні карти, друк., 2 одиниці зберігання. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 72-б/1
73 73-a Археологія. Виписки із роботи Еберта „Real lexicon der Vorgeschte”, автограф олівцем, нім. мова, 3 с. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 73-а
73 73-б Археологія. Siret “Les premiers ages du meral”, автограф з франц. мова, 16 с. + 7 малюнків тушшю на прозорих аркушах. (Неоліт). НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 73-б
73 73-в Археологія. Broca “Sur les caraeteres anutomigues” (Палеолит, Анатомия ископаемого человека). Автограф, франц. мова, 20 с., + 3 мал. тушшю. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 73-в
73 73-г Археологія. Mouche “L’age de cuivre”. Автограф, франц. мова, 33 с. + 15 мал. олівцем + 4 мал. тушшю. (Доба міді-бронзи). НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 73-г
73 73-д Археологія. F. Troyon “Habitations lacnohres des temps  anciens et modernes”. Автограф, франц. мова, 29 с. з мал. тушшю + 9 карток з ім’ям та назвою роботи. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 73-д
73 73-е Археологія. Cantre “Recherches antropologigues an Cavcase”.  Автограф, франц. мова, 39 c. + 4 мал. тушшю. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 73-е
74 Археологія – антропологія. Конспекти курсів лекцій Г. де Мортільє з антропології, археології та походження французької нації. 3 записні книжки за 1888-1894 pp. Автограф олівцем, рос. та франц. мови. (Кн. № 1 – 33 арк. з малюнками; кн. № 1-а – 20 арк. з малюнками; кн. № 2 – 68 з малюнками;  + 18 арк. з малюнками). НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 74
75 Археологія – етнографія. Ecole d’Antropologie. Конспекти курсів лекцій Г. де Мортільє з археології та порівняльної етнографії. 5 записних книжок за 1889-1897 рр. Автограф олівцем франц. мовою з малюнками.  (кн. № 1 – 37 арк.; кн. №2 – 28 арк; кн. № 3 – 66 арк.; кн. №4 – 62 арк.; кн. № 5 – 75 арк.) НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 75
76 76-a Археологія. Таблиця археологічної класифікації. Друк., франц. мова, 1 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 76-а
76 76-б Археологія. Палеоетнологія. Друк., франц. мова, 1 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 76-б
76 76-в Археологія. Палеоетнологічна система Габріеля де Мортільє. (Курс предісторичної антропології). 1903 р. Друк., укр. мова, 1 арк. (Наукове Товариство ім. Т.Г. Шевченка у Львові.) НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 76-в
76 76-г Археологія. Нотатки з археології. Автограф олівцем, 2 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 76-г
77 Антропологія – археологія. Конспекти та нотатки з лекцій E. T. Hamy з археології та антропології. 7 записних книжок, автограф рос. та франц. мовами з малюнками. (Кн. № 1 – 45 арк. + 3 нотатки; кн. № 2 – 47 арк. за 1984 р.; кн. № 3 – 34 арк. за 1885 р.; кн. № 4 – 35 арк. за 1886 р.; кн. №  5 – 37 арк. за 1886 р.; кн. № 6 – 15 арк. за 1886 р.; кн. № 7 – 12 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 77
78 Конспекти лекцій д. Herve: “La population de la Franse. Neolitigue. Iberes. Gigures. Celtes. (Записна книжка). Автограф олівцем рос. та франц. мовами + мал. в тексті, 42 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 78
79 Конспекти курсів лекцій M. de Carthailac “ Franse prehistorigue; M. Ajodry  “Paleontologie”. 1890-1894 рр. Автограф олівцем рос. та франц. мовами + мал. тексті, 90 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 79
80 Антропологія. Записна книжка з нотатками. Автограф чорнилом та олівцем, франц. мов., 14 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 80
81 81-а Археологія. Карта льодовиків „четвертичного” періоду. Друк., франц. мов., 1 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 81-а
81 81-а/1 Калька з планом розкопу. Рис. олівцем, 1 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 81-а/1
81 81-б Археологія. Кістки зі слідами обробки, знайдені під час розкопок. 34 фото + 6 мал. + 3 арк. нотаток. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 81-б
81 81-в Археологія. А. Де Мортільє. Поховання, знайдена під час розкопок 1894-1895 рр. Автограф та мал. олівцем, 32 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 81-в
81 81-в/1 Класифікація палеонтології проф. Г. де Мортільє. 1 друк. табл. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 81-в/1
81 81-г Археологія. Замітки та зарисовки. Автограф з мал. олівцем, 21 арк. + малюнки олівце – 17 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 81-г
81 81-г/1 Археологія. Нотатки. Автограф чорнилом та олівцем, франц. мов., 8 арк. + 11 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 81-г/1
81 81-г/2 Odre d’apparition des Animaux. Друк., франц. мов., 1 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 81-г/2
81 81-г/3 Археологія. Нотатки по періоду бронзи. Автограф чорнилом та олівцем з мал., 9 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 81-г/3
81 81-г/4 Класифікація бронзових сокир, 1 поштова листівка. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 81-г/4
81 81-г/5 Крем’яні вироби. Калька з мал. тушшю, 2 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 81-г/5
82 82 Археологія. Чорнові нотатки з питань археології та історії з численними зарисовками (мегаліти, стели, зразки одягу та зброї різних часів; характер орнаментації та ін.). Автограф олівцем рос. та франц. мовами, 35 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 82
83 83-а Археологія. Varia. Автограф чорнилом, рос. мов. 3 арк. + 9 арк. + 1 арк. + 5 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 83-а
83 83-б Археологія. Нотатки. Автограф з мал. чорнилом, 30 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 83-б
83 83-б/1 Археологія. Листок з календаря за 19.07.1915 р. Друк. 1 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 83-б/1
83 83-в Археологія. Нотатки. Автограф олівцем та чорнилом, 63 арк. + мал. олівцем – 8 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 83-в
83 83-г Археологія-антропологія. Автограф олівцем та чорнилом, рос. та франц. мовами, 4 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 83-г
83 83-г/1 Der Geschlectsrieb. Eine socialdneoicinische Studie von dr. A. Hegar. Автограф чорнилом, нім. мов., 7 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 83-г/1
83 83-д Археологія. Нотатки з малюнками про різні типи знарядь праці. Автограф олівцем, 2 зошити  (25 арк.) НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 83-д
83 83-е Археологія. Нотатки з малюнками про різні типи зброї первісної доби. Автограф олівцем, 1 зошит (15 арк.) НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 83-е
83 83-ж Археологія. Бібліографія. Автограф олівцем, рос. та франц. мов., 5 арк. + 1 арк. друк. франц. мов. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 83-ж
83 83-ж/1 Археологія. Нотатки з історії археології та етнографії (2 записні книжки). 1894-1903 рр. Автограф олівцем та чорнилом, рос. та франц. мов. з малюнками в тексті, 48 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 83-ж/1
83 83-ж/2 Археологія. Відгук на книгу Г. і А. Мортільє „Предісторія”, машиноп., франц. мова, 1 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 83-ж/2
83 83-з Археологія. Неолітична епоха. Нотатки. Автограф чорнилом, рос. мов., 3 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 83-з
83 83-і Археологія. Вирізки з газет, друк., 2 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 83-і
83 83-й Археологія. Нотатки та замальовки. Автограф, франц. та рос. мов., 12 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 83-й
84 84-а Археологія-антропологія. Різні „Запрошення”, 26 карток. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 84-а
84 84-б Меню обідів (2 примірники тексту французькою мовою по 9 арк. кожний + 1 арк. автограф. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 84-б
84 84-в Екскурсія в Медон (Франція), 1901 р., 13 фото. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 84-в
84 84-г Титульний аркуш “Vojage pittoresa ue de la Grese. Tome second. 1 примірник. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 84-г
84 84-д Наукові екскурсії, 1894-1902 рр. Statuts – 1899. 7 фото + 4 арк. друк. франц. мов., + 28 арк. автограф. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 84-д
84 84-ж Археологічні екскурсії (без визначення), 17 фото. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 84-ж
84 84-з Археологічні екскурсії по Бельгії та Шампані, автограф. рос. мов., 10 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 84-з
84 84-е Вulletion de la Societe d’Excursions Scientifigues № 1, 1898 р., друк. франц. мов., 4 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 84-е
84 84-е/1 Вulletion de la Societe d’Excursions Scientifigues № 2, 1899 р., друк. франц. мов., 4 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 84-е/1
84 84-е/2 Вulletion de la Societe d’Excursions Scientifigues № 4, 1900 р., друк. франц. мов., 4 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 84-е/2
84 84-е/3 Антропологія. Вulletion de la Societe d’Excursions Scientifigues № 5, 1900 р., друк. франц. мов., 4 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 84-е/3
84 84-/4 Антропологія. Вulletion Palethonologigue des Excursions tes de d’Ecole d’Anthropologie, 1898 p., друк. франц. мов., 4 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 84-/4
85 Антропологія. Ecole d’Anthropologie. Нотатки, 1892, 1893 рр. Автограф олівцем, рос. та франц. мов., 72 с. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 85
86 Археологія. Вовк Хв. „Звістки й листи „Археологічний конгрес у Києві 1889 р.”, Паризька виставка 1900 р. …” та ін. Відбитки з журналу. Друк, 15 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 86
87 Антропологія. 2 Протоколи засідань Антропологічного відділу Етнографічної Комісії. 1911, 1912 р.р. Автограф, рос. мов., 4 арк. Нотатки, Автограф, рос. мов., 5 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 87
88 Антропологія. Bulletin du Carde S – Simon … 1.05.1888 р., Друк., франц. мова, 13 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 88
89 89-а Bulletin “Lassociation Frangaise”, 1911 р. Друк., франц. мова, 9 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 89-а
89 89-а/1 Відбитки з журналу. Друк., франц. мова, 5 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 89-а/1
89 89-б Археологія-антропологія. ХІІ Інтернаціональний конгрес 1900 р. в Парижі. Друк, франц. мова, 6 карток. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 89-б
89 89-в Археологія. Російське Археологічне Товариство. Розклад лекцій. Друк, рос. мова, 1 арк. + 3 арк. Лист, автограф, рос. мова., 1 арк.номінально 5 од — фактично 4 од. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 89-в
89 89-г Археологія. Конгрес по темі „до-історії”, 1911, 1914 рр. Картки, брошури, лист. Друк. франц. мова, 8 арк. + 6 арк. + 1 арк.; Нотатки, автограф олівцем, 6 арк.номінально 21 од. (фактично 23 од.) НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 89-г
89 89-д Археологія-антропологія. XIV Інтернаціональний Конгрес 1912 р. у Женеві. Carnet de longressiste. Картки. Друк., франц. мова, 15 + 8 арк.номінально 23 од.(фактично 17 од.) НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 89-д
90 90-a Етнографія. Весілля. Англія. Courtship and Marriage. 1825, 1826 p.p. Друк., англ. мова, 5 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 90-а
90 90-б Етнографія. “The Wedding – Elia”. Друк., англ. мова, 3 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 90-б
91 Етнографія. “Singularites anglaisses” t. 1. 1814 р. Друк., франц. мова, 2 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 91
92 Етнографія. Весілля. Аравія. “Des prawes de la Virginite…” par Michaelis, Fmsterdam. 1774 р. Друк., франц. мова, 2 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 92
93 Етнографія. Весілля. Африка. “Exgamy and Poluandry…” , London, 1888 р. Друк., англ. мова, 6 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 93
94 Етнографія. Весілля. Африка. Ефіопія. “The Slighlands of Aehtiopia – Harris. 1844 р. Друк., англ. мова, 6 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 94
95 Етнографія. Весілля. Африка. Гвінея. Les contumes des Negres de la Gvinei par Francheville. 1811 p. Друк., франц. мова, 35 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 95
96 Етнографія. Весілля. Болгарія, Македонія. Автограф чорнилом, 33 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 96
97 Етнографія. Весілля. Матеріали до історії шлюбу в Болгарії. Автограф, рос. мова, 24 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 97
98 Етнографія. Весілля. Угорщина. Ungarische Hochgeitsgebranche Kolnische Zeitung № 356, 365, 384. 1912 р. Друк. нім. мова,  вирізки з газет, 3 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 98
99 99-a,б Етнографія. Весілля. Греція. Eine griechische Hochzeitsfeier… 1846, 1854 p.p. Друк. нім. мова, 4 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 99-а,б
99 99-в Етнографія. Весілля. Матеріали на грецькій мові, друк., 3 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 99-в
100 Етнографія. Весілля. Usages de marriage a Cebhalonie Gournal des uogagest Vt 1882 p. Друк., франц. мова, 1 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 100
101 Етнографія. Весілля. Voyage dans la Grace – Pongacwille. 1820 p. Друк., франц. мова, 13 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 101
102 Етнографія. Весілля. Греція. Етнографічні матеріали французькою мовою. 1810 р. Друк. 10 арк. +  додаток – 2 мал. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 102
103 Етнографія. Весілля. Греція. Етнографічні матеріали на грецькій мові. 1887 р. Друк. 19 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 103
104 Етнографія. Весілля. Грузія. Етнографічні матеріали французькою мовою. 1821 р. Друк. 5 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 104
105 Етнографія. Весілля. Notes et Queris. Друк., англ. мова, 2 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 105
106 Етнографія. Весілля. Індія. Етнографічні матеріали французькою мовою. 1708 р. Друк. 5 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 106
107 Етнографія. Весілля. Етнографічні матеріали французькою мовою. 1836 р. Друк. 2 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 107
108 Етнографія. Весілля. Індія. Етнографічні матеріали німецькою мовою. 1836 р. Друк. 2 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 108
109 Етнографія. Весілля. Етнографічні матеріали на англійській мові. Друк. 5 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 109
110 Етнографія. Весілля. Ірландія. Етнографічні матеріали французькою мовою. Друк. 1 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 110
111 Етнографія. Весілля. Іспанія. Етнографічні матеріали на іспанській мові. Друк. 3 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 111
112 Етнографія. Весілля. Італія. Етнографічні матеріали на італійській мові. 1878 р. Друк. 16 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 112
113 Етнографія. Весілля. Італія, Сицилія. Етнографічні матеріали на італійській мові. 1890 р. Друк. 4 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 113
114 Етнографія. Весілля. Італія – Венеція. Етнографічні матеріали на італійській мові. 1877 р. Друк. 16 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 114
115 Етнографія. Весілля. Корсика. Етнографічні матеріали французькою мовою. 1886 р. Друк. 4 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 115
116 Етнографія. Весілля. Італія. Етнографічні матеріали на італійській мові. 1881 р. Друк. 3 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 116
117 Етнографія. Весілля. Литва. Етнографічні матеріали французькою мовою. 13.04.1890 р. Друк. 2 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 117
118 Етнографія. Весілля. Литва. Етнографічні матеріали французькою мовою. 1809 р. Друк. 1 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 118
119 Етнографія. Весілля. Німеччина. 1 малюнок аквареллю. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 119
120 Етнографія. Весілля. Німеччина. Баварія. Етнографічні матеріали німецькою мовою. Друк. 5 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 120
121 Етнографія. Весілля. Німеччина. Етнографічні матеріали німецькою мовою. 19.04.1882 р. Друк. 14 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 121
122 Етнографія. Весілля. Німеччина. Східна Пруссія. Етнографічні матеріали німецькою мовою. 1884 р. Друк. 15 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 122
123 Етнографія. Весілля. Туреччина, Курдистан. Етнографічні матеріали французькою мовою. Друк. 2 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 123
124 Етнографія. Весілля. Росія. Етнографічні матеріали німецькою мовою. 1842 р. Друк. 1 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 124
125 Етнографія. Весілля. 1 малюнок аквареллю. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 125
126 Етнографія. Весілля. Етнографічні матеріали французькою мовою з ілюстраціями. 1852 р. Друк. 2 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 126
127 Етнографія. Весілля. Росія. Чесноков А.П. «Свадебные обряды и песни коржанов…» (Пермская губ.). 3.11.1908 р. Автограф на російській мові, 50 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 127
127 127-a Етнографія. Весілля. Росія. Додаток. Окремі аркуші видання „Свадебные обряды и песни „кержанов”. Друк. 6 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 127-a
128 Етнографія. Весілля. Росія. Коректура: «Свадебные обряды и песни кержанов…» уривок статті. 1911 р. Друк. рос. мова, 4 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 128
129 Етнографія. Весілля. Україна: Буковина. Етнографічні матеріали німецькою мовою. Відень-Париж, 1896 р., друк., 3 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 129
130 Етнографія. Весілля. Україна. Етнографічні матеріали французькою мовою. Париж, 1887 р., друк., 4 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 130
131 Етнографія. Весілля. Росія. Лист до Ф.К. Вовка від М. Дикарева з описом весільних звичаїв, зокрема весільного печива. 1895 р. Автограф, укр. мова, 4 арк. + 1 малюнок олівцем. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 131
132 Етнографія. Весілля. Україна. Онисько Гриша: «Свадьба Гадячскаго у.» Записав Онисько Гриша у с. Ціпках Гадячського повіту [на Полтавщині]. 1875 р. Автограф, укр. мова, 30 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 132
133 Етнографія. Весілля. Україна. Весільні пісні записав Хв. Вовк од молодиці з Оржицьких хуторів Пирятинського повіту, Полтавської губ. Марії Приходькової. 1885 р. Автограф чорнилом, укр. мова, 215 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 133
134 Етнографія. Весілля. Україна. (Херсонщина, Поділля). «Свадебные обрядные хлебы в Украине», Ястребов В. Автограф, рос. мова, 6 арк. + 7 фото + 2 фото + 1 малюнок (гуаш). НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 134
135 Етнографія. Весілля. Весілля в Катеринославській губернії Славяносербському повіті, в селах Орловка та Борисовка – пісні, звичаї, приказки та ін. (Записала Е.П. Еленева). Автограф, укр. мова, 33 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 135
136 Етнографія. Весілля. Короленко П.П., «Чорноморские свадьбы». 13.XII 1864 p. Автограф, рос. мова, 20 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 136
137 Етнографія. Весілля. Україна. Весілля на Волині у Новоград-Волинському повіті – пісні, звичаї, приказки. (Частково записала К.А. Верещинська), м. Острополь, б/д. Автограф, укр. мова, 10 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 137
138 Етнографія. Весілля. Весільні пісні північної Чернігівщини. (Записав Максимович).  Автограф, укр. мова, 39 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 138
139 Етнографія. Весілля. Литвинова П.Я., «Свадебные обряды, песни, обычаи села Землянка Глуховского уезда, Черниговской губернии». Глухов, 1897 р. Автограф, рос. мова, 8 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 139
140 Етнографія. Весілля. Франція. Етнографічні матеріали французькою мовою. Париж, 1819 р. Друк., 9 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 140
141 Етнографія. Весілля. Франція. Етнографічні матеріали французькою мовою. Ліон, 1829 р. Друк., 2 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 141
142 Етнографія. Весілля. Франція. Етнографічні матеріали французькою мовою. Париж, 1817 р. Друк., 2 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 142
143 Етнографія. Весілля. Франція. Етнографічні матеріали французькою мовою. Moulins, 1865 р. Друк., 6 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 143
144 Етнографія. Весілля. Франція. Етнографічні матеріали французькою мовою. Алансон, 1809 р. Друк., 5 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 144
145 Етнографія. Весілля. Франція. Етнографічні матеріали французькою мовою. Париж, 1819 р. Друк., 2 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 145
146 Етнографія. Весілля. Франція. Етнографічні матеріали французькою мовою. Париж, 181… р. Друк., 4 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 146
147 Етнографія. Весілля. Франція. Етнографічні матеріали французькою мовою. Париж, 1832 р. Друк., 12 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 147
148 Етнографія. Весілля. Франція. Етнографічні матеріали французькою мовою. Друк., 8 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 148
149 Етнографія. Весілля. Франція. Етнографічні матеріали французькою мовою. Париж, 14. XII. 1807 р. Друк., 3 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 149
150 Етнографія. Весілля. Франція. Етнографічні матеріали французькою мовою. Париж, 1826 р. Друк., 12 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 150
151 Етнографія. Весілля. Франція. Етнографічні матеріали французькою мовою. Париж, 1883 р. Друк., 3 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 151
152 Етнографія. Весілля. Франція. Етнографічні матеріали французькою мовою. Париж, 1826 р. Друк., 1 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 152
153 Етнографія. Весілля. Франція. Етнографічні матеріали французькою мовою. Париж, 1826 р. Друк., 3 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 153
154 Етнографія. Весілля. Франція. Етнографічні матеріали французькою мовою.  Париж, 1886 р. Друк., 16 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 154
155 Етнографія. Весілля. Франція. Етнографічні матеріали французькою мовою.  Друк., 1 арк. (вірш [пісня?] з малюнком – кольорова літографія). НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 155
156 Етнографія. Весілля. Франція. Етнографічні матеріали французькою мовою.  Друк., 2 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 156
157 Етнографія. Весілля. Японія. Етнографічні матеріали французькою мовою. Париж, б/д. Друк., 4 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 157
158 Етнографія. Весілля. Чехія. Коректури на чеській мові. Прага, 1892 р. Друк., 4 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 158
159 Етнографія. Весілля. Україна. Калиновський Г. «Описание свадебных украинских простонародных обрядов в Малой России и в Слободской Украинской губернии» (частина статті), 1777 р. Автограф, рос. мова, 4 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 159
160 Етнографія. Весілля. Чернетка незакінченої статті про весілля у слов’янських народів. Автограф, рос. мова, 17 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 160
161 Етнографія. Весілля. Болгарія, Сербія, Туреччина, Італія, Франція та інш. Виписки з літератури, нотатки. Автограф, рос., франц. та інш. мовами. 130 арк. + 2 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 161
162 Етнографія. Весілля. Весільні пісні, звичаї. Автограф різними мовами, 54 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 162
163 Етнографія. Весілля. Україна. Село Сопин на Бердичівщині. Весільні пісні, звичаї, приказки. Автограф, укр. мова, 60 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 163
164 Етнографія. Весілля. Україна. Равлюк Василь „Весілля в Орельці” (с. Оселець Снятинського повіту Станіславської губ.). 1890 р. Автограф, укр. мова, 34 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 164
165 Етнографія. Весілля. Схема опису весільної обрядовості у різних народів світу. Автограф, рос. мова, 20 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 165
166 Етнографія. Весілля. Україна та Болгарія. Таблиці, зведені матеріали. Автограф, укр. мова, 32 арк.; схема з запитаннями на тему „Весільні звичаї і пісні”. Автограф, укр. мова, 4 арк. (2 примірники). НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 166
167 Етнографія. Весілля. Нотатки, виписки з літератури, конспекти, чернетки, бібліографічні картки. Автограф, укр., рос., франц. мови, 320 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 167
168 Етнографія. Вірування, забобони; нотатки про добування вогню. Автограф, укр., рос., франц. мови, 11 арк. + 1 мал. + 1 фото (добування вогню). НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 168
169 Етнографія. Галичина. Невід; добування вогню. 25.08.1896 р. Автограф, укр. мова, 2 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 169
170 Етнографія. Нотатки, малюнки, переважно з Катеринославщини. Автограф, укр. та рос. мови; чорнило, олівець, 41 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 170
171 Етнографія. Дрогобиччина. Хати, меблі, знаряддя праці, одежа, підводи та інше. Нотатки та замальовки. Автограф, укр. мова; олівець, 176 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 171
172 Етнографія. Волинь. Хати, одяг, начиння та інше. Замітки, замальовки, кресленики. 1909 р. Автограф, укр. мова, 83 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 172
173 Етнографія. Балкани, Добруджа. Краєвиди, будівлі, одяг, їжа. Нотатки, конспекти, бібліографічні картки, замальовки олівцем. Автограф, рос. та франц. мови; чорнило, олівець, 118 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 173
174 Етнографія. Волинь. Вл. Сахаров. Замітки та замальовки олівцем (одяг, хата, начиння та інше). 1910 р. Автограф, рос. мова, 60 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 174
175 Археологія – етнографія Чернігів. Замітки та замальовки (поховання в курганах; хати, одяг та інше). Автограф, укр. мова; чорнило, олівець, 55 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 175
176 № 176,  номер пропущено. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 176
177 Етнографія. Конспекти по етнографії. 1906 р. Автограф, рос. та франц. мови; чорнило, олівець, 104 арк., 7 малюнків, 4 фото, 1 газетна вирізка за 1910 р. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 177
178 Етнографія. Фольклор. Kryptasia (таємне). Коректурні аркуші до видання „Kryptasia” (пісні, казки, оповідання). Париж, 1902 р. Друк. укр., франц. та інші мови. 16 арк. + 215 арк. + 5 арк.; Титульні аркуші – 4 арк. (друк. франц. мова); Окремі аркуші з текстом – 8 арк. (друк. франц. мова); Таблиці – 2 арк. (друк. франц. мова); Prix – Courant, 1889 p. – 2 арк. (друк. франц. мова). НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 178
179 Етнографія. Фольклор. Сороміцькі пісні, казки, оповідання. Записи Х.О. Краснолуцького з Богучарського повіту. Автограф, укр. мова, чорнило, 44 арк. Сороміцьке. Автограф різними руками, укр. та франц. мови, чорнило 24 арк. (на останніх аркушах – нотатки з археології про розкопки В.В. Хвойки та інш.) + 1 малюнок олівцем.
Сороміцьке. Записи В.Г. Кравченко з Острозького повіту. Автограф, укр. мова, чорнило, 13 арк.
НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 179
180 Етнографія. Фольклор. Cryptadia (сороміцьке). Уривки рукопису (оповідання, пісні, казки, прислів’я, лайки). Автограф, укр. та франц.(переклад з української?) мови, чорнило, 39 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 180
181 Етнографія. Фольклор. Cryptadia (сороміцьке). Славетков: болгарські приказки. Автограф, болгар. та франц. (переклад з болгарської?) мови, 13 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 181
182 Етнографія. Фольклор. Сороміцьке. Пісні, вірші, приказки. Зібрав В.Ф. Степаненко на Канівщині (с. Полотвин). Автограф, укр. мова, чорнило, 28  арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 182
183 Етнографія. Фольклор. Сороміцьке. Казки, оповідання. Автограф, укр. та польська мови, 54 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 183
184 Етнографія. Фольклор. Сороміцьке. Лайки, анекдоти, поговірки, примовки. Автограф, укр. мова, 28 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 184
185 Етнографія. Фольклор. Сороміцьке. Китайський малюнок на папері. Акварель, туш, 1 арк. [Потребує реставрації – крихкий папір] НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 185
186 Етнографія. Фольклор. Сороміцьке. Пісні, вірші, загадки. Автограф, укр. мова, 32 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 186
187 Етнографія. Полювання. Загальні відомості про полювання та розведення хутрових звірів. Нотатки рукою Ф.К. Вовка та інших авторів. Автограф, укр. та рос. мови, 23 арк. Газетні вирізки – 17 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 187
188 Етнографія. Полювання. Знаряддя полювання. Лист з малюнками, автограф, укр. мова, 3 арк.; нотатки з малюнками, автограф, укр. та рос. мови  – 11 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 188
189 Етнографія. Полювання на бобрів, ведмедів, вовків, зайців, зубрів, кабанів, коней, лисиць, лосів, оленів та інш. Нотатки рукою Ф.К. Вовка та інших авторів. Автограф, укр. та рос. мови, 30 арк. Газетні вирізки – 46 арк. Малюнки олівцем – 8 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 189
190 Етнографія. Полювання в Сибіру. Нотатки. Автограф, рос. мова, 1 арк. Газетні вирізки – 32 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 190
191 Етнографія. Полювання на птицю. Нотатки рукою Ф.К. Вовка та інших авторів. Автограф, укр. мова, 24 арк. Газетні вирізки – 25 арк.   Малюнки олівцем – 4 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 191
192 Етнографія. Полювання. Бібліографія та бібліографічні нотатки. Автограф, укр., рос., франц. мови, 17 арк. Газетна вирізка на рос. мові – 1 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 192
193 Етнографія. Полювання. Кримський Е.С. «Охотничьи приметы, поверья, предрассудки, легенды и предания» (м. Звенигородка Київської губ.). 19.04.1912 р. Автограф, рос. мова, 4 арк. Лист Е.С. Кримського до Ф.К. Вовка. Автограф, рос. мова, 1 арк. Листівка Ф.К. Вовка до Е.С. Кримського. Автограф, укр. мова, 1 арк. «Свидетельство» на звання «инспектора охоты», відане 10.09.1899 р. Друк., рос. мова, 1 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 193
194 Етнографія. Полювання. Похитонів Ів. (маляр): „Влови у Херсонщині” (засоби полювання нв дрохву, куріпок, стрепета та інш.). 1900-1901 рр. Автограф, з малюнками, укр. мова, 23 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 194
195 Етнографія. Полювання. Кримський Е.С. «К охоте на птиц и зверей  в Малороссии, Украине и Волыни». 1892 р. Автограф, рос. мова, 40 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 195
196 Етнографія. Полювання. Газетні вирізки про полювання та птахівництво. 1896-1901 рр. Друк., рос. мова, 14 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 196
197 Етнографія. Скотарство. Домашні тварини. 1896-1902 рр. Нотатки, чернетки. Автограф, укр., рос., мови, 6 арк. Газетні вирізки. Друк., рос. мова, 25 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 197
198 Етнографія. Рибальство. Прасолов  А.Д. „Забродчик”. 1895 р. Автограф, рос. мова, 3 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 198
199 Етнографія. Рибальство. Етнографічний матеріал французькою мовою. 1890 р. Друк., 3 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 199
200 Етнографія. Рибальство. Етнографічний матеріал на англійській мові. 1836 р. Друк., 3 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 200
201 Етнографія. Рибальство. Етнографічний матеріал французькою мовою. Друк., 6 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 201
202 Етнографія. Рибальство. Етнографічний матеріал на португальській  мові. 1898 р. Друк., 3 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 202
203 Етнографія. Рибальство. Етнографічний матеріал французькою мовою. 1863 р. Друк., 4 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 203
204 Етнографія. Рибальство. Етнографічний матеріал німецькою мовою. 1888 р. Друк., 3 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 204
205 Етнографія. Рибальство. Загальні відомості (виставка, рибоводство, торгівля рибою та інше). Газетні вирізки. Друк, рос. мова, 24 арк. Докладная записка о состоянии цен на рыбу”. Друк. + рукопис, рос. мова, 1 арк. Фото спінінга – 1 фото. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 205
206 Етнографія. Рибальство на Україні. В. Зуев „О бывших промыслах запорожских казаков и наипаче рыбном”. 1786 р. Друк., рос. мова, 9 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 206
207 Етнографія. Рибальство на Полтавщині та Чернігівщині. Нотатки, численні зарисовки знарядь рибальства. Автограф укр. та рос. мовами, 35 арк. Газетні вирізки – 6 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 207
208 Етнографія. Рибальство. Тарасевський П.К. „Риболовні припаси (снасті)” опис припасів. Слобода Тищанка Валуйського повіту. 1897 р. Машинопис, укр. мова, 18 арк. Зарисовки рибальського знаряддя – 13 таблиць малюнків олівцем. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 208
209 Етнографія. Рибальство. Тарасевський П.К. „Ловля проживаючої на воді та у воді животини…”. Слобода Тищанка Валуйського повіту”. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 209
210 Етнографія. Рибальство. Рибальські знаряддя. Зарисовки з нотатками. 34 малюнки олівцем та тушшю. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 210
211 Етнографія. Рибальство. Нотатки, автограф. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 211
212 Етнографія. Рибальство. Винищування риби. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 212
213 Етнографія. Рибальство. Додаткові промисли (раки, п’явки перли та
інше).
НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 213
214 Етнографія. Рибальство. Бібліографічні карточки (література, історія
рибальства).
НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 214
214 214-а Етнографія. Рибальство. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 214-а
215 Етнографія. Будівництво. Подорож по Київщині. Плани розміщення
приміщень в будівлях в різних повітах. Перелік частин будівлі на укр. та рос.
мовах.
НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 215
215 215-а Етнографія. Будівництво. Хата, млин та інше. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 215-а
215 215-б Етнографія. Будівництво. Хата, піч, комора, гончарний круг та інш., НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 215-б
215 215-в Етнографія. Будівництво. Хата, піч. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 215-в
215 215-г Етнографія. Будівництво. Хата. План та опис частин хати. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 215-г
215 215-д Етнографія. Будівництво. Хати, млини та інше. Нотатки, зарисовки
олівцем і чорнилом.
НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 215-д
215 215-д/1 Етнографія. Будівництво. Лист П.Я. Литвинової до Хв. Вовка
„Малорусский овин для сушки снопов в г. Глухов Черниговской губ.”,
НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 215-д/1
215 215-е Етнографія. Будівництво. Хати Білорусії, Литви, Польщі. Нотатки з
малюнками.
НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 215-е
215 215-ж Етнографія. Будівництво. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 215-ж
215 215-з Етнографія. Будівництво. Хата. План та опис частин хати. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 215-з
216 Етнографія. Будівництво у різних народів (житлові будинки, церкви,
замки, хати, різні споруди та інш.
НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 216
217 Етнографія. Будівництво. Матеріали з архіву Городецького музею. Волинь
(Будівництво, хатнє начиння, меблі та інше).
НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр.217
219 Етнографія. Будівництво. Волинь, Київщина, Полтавщина,
Чернігівщина, Херсонщина.
НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 219
219 219-а Етнографія. Будівництво. Київщина, Волинь та інш. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 219-а
219 219-б Етнографія. Будівництво. Гуцульщина угорська. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 219-б
219 219-в Етнографія. Будівництво. Західна Україна, Гуцульщина, Буковина. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 219-в
219 219-г Етнографія. Будівництво. Західна Україна, Бойківщина. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 219-г
219 219-д Етнографія. Будівництво. Західна Україна. Лемки. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 219-д
219 219-е Етнографія. Будівництво. Західна Україна. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 219-е
219 219-ж Етнографія. Будівництво. Україна. Внутрішній вигляд хати. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 219-ж
219 219-з Етнографія. Будівництво. Млини. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 219-з
220 Етнографія. Будівництво. Київщина, Харківщина. Хатнє начиння,
знаряддя праці, одяг, будівлі та інше. Альбом з нотатками та малюнками.
НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 220
220 220-а Етнографія. Україна. Хатнє начиння, знаряддя праці, одяг, будівлі та
інше.
НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 220-а
220 220-б Етнографія. Україна. Писанки. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 220-б
220 220-в Етнографія. Ілюстрації в зошиті, НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 220-в
220 220-г Етнографія. Ілюстрації. Господарчі знаряддя. 6 мал. олівцем; НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 220-г
221 Етнографія. Хліборобство.Сільськогосподарські знаряддя праці (рала,
плуги, серпи, ярма та інше). Виготовлення хліба, вина.
НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 221
221 221-а 221-а, Етнографія. Україна. Хліборобство та скотарство. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 221-а
222 Етнографія. Хліборобство. Сільськогосподарські культури (ячмінь, жито,
пшениця та інші), збирання урожаїв, розмір урожаїв та інше.
НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 222
223 Етнографія. Хліборобство в різних країнах світу. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 223
224 Етнографія. Хліборобство. Косовиця (коси, стіжки сіна на інше). НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 224
225 Етнографія. Городи та садки. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 225
226 Етнографія. Виноградарство, шовківництво, тютюн, хміль. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 226
227 Етнографія. Хліборобство. шкідники (сарана, гусениці, криси, миші та
ін.).
НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 227
228 Етнографія. Бджільництво. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 228
229 229, Етнографія. Бондарство. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 229
230 Етнографія. Гончарство. Гончарні вироби різних країн. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 230
231 231, Етнографія. Обробка дерева, заліза, чавуну. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 231
232 232, Етнографія. Вироби з заліза. Зброя. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 232
233 Етнографія. Ткацтво. Виготовлення коврів та полотна. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 233
233 233-а Етнографія. Ткацтво. Ткацький станок, прялка та ін. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 233-а
233 Етнографія. Ткацтво. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 233-б
233 233-в Етнографія. Свята та вірування. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 233-в
234 Етнографія. Шевство. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 234
235 Етнографія. Мірошництво. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 235
235 235-а Млини. Нотатки, бібліографічні картки, чернетки. Автограф укр. Мовою НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 235-а
235 235-б Малюнки млинів; млин у с. Юр’ївка на Катеринославщині (ескізи, схеми). Автограф укр. мов. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 235-б
235 235-в Млини. Газетні вирізки. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 235-в
236 Етнографія. Кустарні та інші промисли. Зарисовки олівцем. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 236
237 Етнографія. Одяг, прикраси різних народів. Нотатки з малюнками. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр.237
237 Одяг. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр.237
237 Прикраси. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр.237
237 Малюнки тушшю (сорочки, шаровари, кожухи). НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр.237
237 Одяг (вирізки з програм збирання етнографічного матеріалу). НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр.237
238 Етнографія. Україна. Полтавщина. Виховання дітей. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр.238
238 238-а Етнографія. Чернігівщина, Полтавщина. Ярмарки. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр.238-а
238 238-б Етнографія. Чернігівщина, Полтавщина, Харківщина. Побут. 1899 р. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр.238-б
238 238-в Етнографія. Україна. Транспорт. 1895 р. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр.238-в
238 238-г Етнографія. Україна. Музикальні інструменти. Фото. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр.238-г
238 238-д Етнографія. Україна. Волинь. Краєвиди, типажі, побут (матеріали
Городецького музею),
НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр.238-д
239 Етнографія. „La Fraternisation (en Ukraine)”, НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр.239
240 Етнографія. Опис празнування Різдва..; М.
Крамаренко „Різдвяні свічки в станиці Павловській”. Львів.
НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр.240
241 Етнографія. Етнографічні матеріали французькою мовою. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр.241
242 Етнографія. Резюме роботи Яшвілі «Народная медицина», Тифліс, 1904 НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр.242
243 Етнографія. „Целебные деревья в Белоруссии», с. Капланцев
Ігуменського повіту.
НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр.243
244 Етнографія. Їжа. Нотатки. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр.244
244 244-а Етнографія. письмові знаки, НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр.244-а
244 244-б Етнографія. Родинні звичаї. Побратимство. Людоїдство. Вбивство
старих.
НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр.244-б
244 244-в Етнографія. Одяг, прикраси, зачіски. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр.244-в
244 244-г Етнографія. Русалії. Виписки з журналу „Живая старина”, НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр.244-г
244 244-д Етнографія. Народна медицина. (заразні хвороби – холера, чума). НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр.244-д
245 Етнографія. Обряди поховання НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр.245
245 245-а Етнографія. Забобони, марновірства, чаклунство. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр.245-а
245 245-б Етнографія. Закрутки, чаклунство НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр.245-б
245 245-в Етнографія. Поховання. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр.245-в
246 Етнографія. Varia. Одяг. Типажі. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр.246
246 246-а Етнографія. Вбрання НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр.246-а
246 246-б Етнографія. Полтавщина НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр.246-б
246 246-в Етнографія. Чернігівщина НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр.246-в
246 246-г Етнографія. Київщина НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр.246-г
246 246-в Етнографія. Волинь НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр.246-в
246 246-е Етнографія. Катеринославщина. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр.246-е
247 247/а-д Етнографія. Одяг, типажі. Західна Україна. Гуцули, бойки, лемки, русини НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр.247/а-д
248 Етнографія. Росія. Одяг, типажі НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр.248
248 248-а Етнографія. Росія. Транспорт, торгівля НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр.248-а
248 248-б Етнографія. Росія. Будівлі. (Стара Ладога, Курська, Орловська та інш. губ.) НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр.248-б
248 248-в Етнографія. Росія. Архангельська губ. Полювання. Капкани НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр.248-в
248 248-г Етнографія. Кубань НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр.248-г
248 248-д Етнографія. Воронізька губернія НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр.248-д
248 248-ж Етнографія. Прибалтика. Будівництво НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр.248-ж
248 248-з тнографія. Білорусь. Господарчі будівлі, план хати, засоби пересування дерев’яних плах, підняття вуликів на дерево, могильні споруди та інше НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр.248-з
249 Етнографія. Середня Азія. Киргизи, сарти, татари НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр.249
249 249-а Етнографія. Айни. Зарисовки НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр.249-а
249 249-б Етнографія. Айни, вогули, калмики, ногайбаки, сойоти, татари, черемиси, самоєди, башкири НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр.249-б
249 249-в Етнографія. Рецензія Ф.К. Вовка на працю Мепдіарова „Про черемисів Уфимської губ.” НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр.249-в
250 Етнографія. Резюме роботи Богораза „Очерк материального быта чукчей” НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр.250
250 250-а Етнографія. Перелік робіт Н.А. Віташевського з етнографії. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр.250-а
251 Етнографія. „Кавказ і Карпати (деякі спроби етнологічних зближень)”. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр.251
252 Етнографія. Кавказ. Антропологічні типи. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр.252
252 252-а Етнографія. Кавказ. Антропологічні типи НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр. 252-а
252 252-б Етнографія. Кавказ. Антропологічні типи НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр. 252-б
252 252-в Етнографія. Кавказ. Антропологічні типи, будівлі та інше НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр. 252-в
252 252-г Етнографія. Кавказ. Будівлі НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр.252-г
252 252-д Етнографія. Азербайджан. Антропологічні типи НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр.252-д
252 252-е Етнографія. Кавказ. Турки-риболови в Сухумі НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр.252-е
253 Етнографія, антропологія. Євреї. Типажі. Єврейські школи НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр.253
253 253-а Етнографія. Цигани НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр.253-а
254 Етнографія. Румунія. Типи, одяг НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр.254
254 254-а Етнографія. Народи Європи. НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр. 254-а
254 254-б Етнографія. Португалія. Рибальство. НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр. 254-б
255 Етнографія. Мала Азія. Араби. Палестина НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр. 255
255 255-а Етнографія. Австралія, Полінезія. Антропологічні типи НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр.255-а
255 255-б Етнографія. Америка. Перу, Куба. НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр.255-б
255 255-в Етнографія. Америка. Типажі, побут НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр.255-в
255 255-г Етнографія. Америка, Африка. Речі побуту, музичні інструменти, речі культу. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр.255-г
255 255-д Етнографія, антропологія. Народи Африка. Абісінія, Судан, Мадагаскар. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр.255-д
255 255-е Етнографія, антропологія. Африка. Судан НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр.255-е
255 255-ж Етнографія, антропологія. Африка. Негроїди. НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр. 255-ж
255 255-з Етнографія, антропологія. Африка. Абісінія, Єгипет. НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр. 255-з
255 255-і Етнографія, антропологія. Азія. Японія та інш НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр. 255-і
256 Етнографія. Ілюстрації до видань Полінезія. Гавайські та Сандвічеві острови; о-ви коло Аляски. НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр.256
256 256-а Етнографія. Відбитки до статті в журнал „Українська етнографія” (хатнє начиння, знаряддя праці, меблі та інш.) НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр.257
257 Етнографія. Алешо О.Г. Етнографічні нотатки та зарисовки: знаряддя праці, будівлі, хатнє начиння та інш НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр.257-а
257 257-а Етнографія. Алешо О.Г. Етнографічні нотатки та зарисовки (плуг, води та інш.) НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр.258
258 Етнографія. Алешо О.Г. Етнографічні нотатки під час подорожі в районі Арарата. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр.259
259 Етнографія. Веретельник А. Ступа і жорна НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр.
260 тнографія. Веретельник А. Свято Андрія в Сільці Беньковім Камінецького повіту в Галичині (30 листопада) НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр. 260
261 Етнографія. Веретельник А. Будівля в Сільці Беньковім Камінецького повіту в Галичині. НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр. 261
262 Етнографія. Веретельник А. Мишоловка НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр. 262
263 тнографія. Веретельник А. Рибальство в Сільці Беньковім Камінецького повіту в Галичині НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр.263
264 Етнографія. Веретельник А. Цегельні у північно-східній Галичині у повіті Каменецькім. НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр.264
265 Етнографія. Веретельник А. Народне молочарство у північно-східній Галичині. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр.265
266 Етнографія. Шишкевич М. Рецензія і причинки до праці А. Веретельника „Рубане і виготовлюване дерево” НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр.266
266 266-а Етнографія. Volkov Fh. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр.266-а
266 266-б Етнографія. Волков Ф. Рецензія на роботу французького автора НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр.266-б
267 Етнографія. Глушкевич Андрій „Найважливіші звичаї народні і забобони, зібрані в селі Стецеве” (с. Стецева Снятинського повіту Станіславської губ.), НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр. 267
268 Етнографія. Глушкевич Андрій „Описане весілля в с. Стецеве повіту Снятин” (с. Стецева Снятинського повіту Станіславської губ.), НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр. 268
269 Етнографія. Фольклор. Дасеняк І. „Народні повір’я про злих духів, відьмах, облудах, топельниках, про вогонь, воду та сонце в окрузі Жидачевськім на р. Свічі” НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр. 269
270 Етнографія. Днепровский „Греки Мариупольского уезда (этнографический очерк)” НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр.270
271 Етнографія. Е. Карський, „З.Ф. Радченко” (некролог білоруського етнографа) НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр.271
271 271-а Етнографія. Будівля на Чернігівщині (Глухівський повіт, село Полошки) НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр.271-а
272 Етнографія. Дзюбанюк Владислав „Залуче над Черемошем. Обряди, звичаї і забобони” (с. Залуччя, Коломийського повіту, Станіславської губ.) НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр.272
273 Етнографія. Дзюбанюк Владислав „Пісні” (с. Залуччя, Коломийського повіту, Станіславської губ.). НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр.273
274 Етнографія. Дикарев М. „Програма до збирання відомостей про громади та збори альської молоді (вулиця, вечорниці, досвідки, складки)” НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр.274
274 274-а Етнографія. Дикарев М. Зауваження та пояснення до Програми. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр.274-а
275 Етнографія. Крипякевич І. „Теслярство в с. Кудировцях повіту Калинка Струмилова (Галичина) НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр. 275
275 275-а Етнографія. Гриша „Парубоцькі та дівочі товариства (збірки) с. Ціпки Гадяцького повіту Полтавської губ. НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр. 275-а
276 Етнографія. Кузів Іван „Житьє битьє, звичаї й обичаї гірського народу зібрав в селі Дидьові” (с. Дидьова, Турнівського повіту Дрогобицької губ) НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр. 276
277 Етнографія. П.Я. Литвинова „О ведовстве и колдовстве, закрутки и заломы» (м. Глухів на Чернігівщині), НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр.277
278 Етнографія. П.Я. Литвинова «Автобиографические записи» НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр.278
278 278-а Етнографія. П.Я. Литвинова „К физиологии брака (за что меня возненавидел муж мой)” НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр.278-а
278 278-б Етнографія. П.Я. Литвинова „Захолустная хроника. Мои тетушки” НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр.278-б
278 278-в Етнографія. П.Я. Литвинова „Из семейной летописи потомков Борзаковских” НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр.278-в
279 Етнографія. Матеріали по вивченню побуту селянства Ровенського повіту Волинської губернії. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр.279
280 Етнографія. Руденко С.І., Нотатки під час подорожі по Уралу. НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр. 280
281 Етнографія. Щероцький. Поділля. Одяг, знаряддя праці, та інше. Нотатки, чернетки НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр. 281
282 Етнографія порівняльна. Засоби пересування різних народів НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр.282
282 282-а Етнографія порівняльна. Знаряддя зброї різних народів. НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр.282-а
282 282-б Етнографія порівняльна. Звичаї та вірування різних народів. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр.282-б
282 282-в Етнографія порівняльна. Прикраси різних народів НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр.282-в
282 282-г Етнографія порівняльна. Одяг різних народів. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр.282-г
282 282-д Антропологія порівняльна. Частина скелету, типи різних народів НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр.282-д
282 282-е Етнографія порівняльна. Будівлі різних народів НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр. 282-е
282 282-ж Етнографія порівняльна. Похоронні звичаї різних народів НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр. 282-ж
282 282-з Етнографія порівняльна. Домашнє начиння різних народів. НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр. 282-з
283 Етнографія. Волков Ф.К. «Этнографические особенности украинского народа. НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр.283
283 283-а Етнографія. Коректурні аркуші роботи Волкова Ф.К. «Этнографические особенности украинского народа. НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр.283-а
283 283-б Етнографія. Коректурні аркуші роботи Волкова Ф.К. «Этнографические особенности украинского народа. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр.283-б
284 Етнографія. Проспекти видання „Украинский народ в его прошлом и настоящем» НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр.284
284 284-а Етнографія. Вовк Ф.К., “Этнографические особенности украинского народа in folio”. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр.284-а
284 284-б Етнографія. Відгук на збірку П.П. Чубинського „Труды экспедиции в юго-западный край” НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр.284-б
284 284-в Етнографія. Грушевський М. „История”, уривок. Розділи: Уния; Борьба с унией и погром православных; Казачество – его происхождение. НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр. 284-в
284 284-г Етнографія. Охримович В. „Буковина” НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр. 284-г
284 284-д Етнографія. Томашевський С. „Угорская Русь”. НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр. 284-д
284 284-е Етнографія. Друкований зразок листа до авторів „Украинского народа” НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр.284-е
285 Етнографія. Коректура. Пекарский Эд. «Бортничество в Белоруссии» НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр.285
286 Етнографія. Коректура. „Этнографические коллекции из бывших российско-американских владений” НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр.286
287 Етнографія. Коректура. Д. Ухтомский „Чукотские стрелы” НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр.287
288 Етнографія. Коректура. Хангалов М. „Общественные охоты у северных бурят” НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр.288
289 Етнографія. Коректура. Ф.К. Вовк „Старинные деревянные церкви Волыни” НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр.289
290 Етнографія. Коректура. Сержпутовский А. „Земледельческие орудия белорусского Полесья” НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр. 290
291 Етнографія. Коректура. Могилянский Н. „Поездка в центральную Россию для собирания этнографических коллекций” НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр. 291
292 Етнографія. Коректура. Ухтомский Д. „Рай Сукавати” НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр. 292
293 Етнографія. Коректура. „История развития этнографического отдела Русского музея (1901-1909 гг)” НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр.293
294 Етнографія. Коректура. Костиков Л. „Изба семи государей” НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр.294
295 Етнографія. Коректура. Миллер А. „Из поездки по Абхазии в 1907 г.” НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр.295
296 Етнографія. Коректура. Руденко С. „Чувашские надгробные памятники” НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр.296
296 296-а Етнографія. Другі екземпляри коректури статей; А. Міллера „Из поездки по Абхазии в 1907 г.” та Л. Костикова „Изба семи государей” НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр.296-а
297 Етнографія. Коректура. Міллер А. «Черкесские постройки» НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр.297
298 Етнографія. Коректура. “Clovek v theorii vijvojove” НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр. 298
299 Порівняльна етнографія. „Економічна еволюція: кооперація та розділ праці, сімейна кооперація, власність та інше (конспекти до курсу лекцій). НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр. 299
300 Етнографія. Вовк Ф.К. «Эволюция брака и свадебных обрядов» (конспекти до курсу лекцій), чернетки. НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр. 300
301 Етнографія. Вовк Хв. „Анкета для собирания этнографических сведений: хата, одежда, земледелие, пища.” (Музей антропологии и этнографии им. проф. Вовка Хв.). НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр.301
301 301-а Етнографія. Анкети для збирання етнографічних матеріалів НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр.301-a
302 Етнографія. Волков Ф.К. „Программа для собирания сведений о свадебных обрядах у великоруссов и сибирских народов” НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр.302
303 Етнографія. Волков Ф.К. „Программа для собирания сведений о свадебных обрядах у великоруссов и народов Восточной России” НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр.303
304 Етнографія. Визначення етнографії, її завдання, викладання етнографії та інше: НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр.304
304 304-а Етнографія. Вовк Ф.К. „Наука неписьменних на Україні” Доповідь на етнографічному Конгресі НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр.304-а
304 304-б Етнографія. Міжнародні етнографічні конгреси, товариства, виставки. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр.304-б
305 Етнографія. Вовк Хв. К. Резюме на роботу Velytchko „Carte Фetnographigue de la nation rutheno ukrainienne” НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр. 305
306 Етнографія. Ф.К. Вовк. Стаття про питання фольклору в газеті „Дело” НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр.306
307 Етнографія. Вовк Ф.К. „О.В.” «Малороссийские песни» НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр.307
308 Етнографія. Данюк В. „Пісні с. Киянка Баришевського повіту” НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр.308
309 Етнографія. Фольклор. „Пісні українські” (Записані у с. Ковчин на Чернігівщині) НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр.309
310 Етнографія. Фольклор. Матеріали до історії козацтва (народні пісні, оповідання, спогади та інш.) НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр.310
311 Етнографія. Фольклор. Казки, заговори НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр.311
312 Етнографія. Фольклор. Історико-етнографічний нарис: „Украинские колонии за Дунаем” НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр.312
312 312-а Етнографія. Додаток: нотатки, чернетки, уривок копії нариса. НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр.312-а
312 312-б Етнографія. Додаток: [Томашевський С. (?)] Угорська Русь НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр.312-б
313 Етнографія. Вовк Ф.К. «Задунайская Сечь по местным воспоминаниям и рассказам» НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр.313
314 Етнографія. Матеріали до нарисів про Задунайську Січ (спогади та оповідання А.І. Коломійця, Н. Дуновця, М. Михайленкової, О. Данчука, Корнія Білого та інш.). НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр.314
315 Етнографія. Фольклор. Вовк Ф.К. „После разорения Сечи» запис народних переказів та пісень про життя запорожців після руйнування Січі, історичні відомості на ту ж тему (чернетки) НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр.315
316 Етнографія. «Заграничная Русь. Юбилей Иосифа II и народное вече русинов во Львове». Стаття НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр.316
317 317-а Етнографія. Талько-Грицевич Ю. „Заметка о малороссах в Сибири”, стаття НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр.317-а
317 317-б Етнографія. Вовк Ф.К., „Українці на Сибіру”, переклад частини статті Талько-Грицевича Ю. з додатком переказу Паласа. НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр.317-б
317 317-в Етнографія. Вовк Ф. Резюме роботи В. Гнатюка „Руські оселі в Батюшці в полудневій Угорщині”. Бюлетень наукового товариства ім. Шевченка. НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр.317-в
318 Етнографія. НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр.318
318 318-а Російський музей в Ленінграді НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр.318-а
318 318-б Музеї Києва, Праги, Парижа, Вашингтона та інше НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр.318-б
319 Етнографічні матеріали – нотатки, уривки НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр.319
320 Етнографічні матеріали. НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр.320
321 Етнографічні матеріали. Україна. Нотатки НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр.321
322 Етнографічні матеріали. Україна. Бібліографія з питань етнографії НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр.322
322 322-а Етнографічні матеріали. Бібліографія та нотатки. НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр.322-а
323 Етнографічні матеріали. 1848 та інш. Виписки з літератури („Київська
Старовина”, 1889 р., Терещенко А. „Быт русского народа»…)
НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр.323
324 Етнографічні матеріали. Записна книжка Ф.К. Вовка; замальовки, типи східних людей, бібліографія, нотатки. Б/д НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр.324
325 Записна книжка з адресами, №№ телефонів, замальовками, б/д НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр.325
326 Зарисовки та нотатки – блокнот, б/д, НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр.326
327 Нотатки та малюнки – блокнот, б/д НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр.327
328 Нотатки – блокнот, б/д, НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр.328
329 Етнографічні замітки та замальовки (матеріали музею в Бордо – знаряддя
праці, прикраси, стріли, матеріали Г. де Мортільє і др. Записна книжка,
НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр.329
330 Нотатки (записна книжка), НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр.330
331 Нотатки (записна книжка), б/д, НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр.331
332 Нотатки та зарисовки з етнографії та археології (списи, стріли, зброя,
знаряддя праці, статуетки та інше). Записна книжка, б/д,
НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр.332
333 Замальовки (посуд, статуетки та інше). Нотатки (Кіпр, Італія і др.).
Блокнот, б/д,
НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр.333
334 Різні замітки та замальовки олівцем, б/д, НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр.334
335 Бібліографічні замітки, записна книжка, б/д, НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр.335
336 Адреси, нотатки, замальовки, археологічні знаряддя праці, музейні

експонати, (Мілан, Лувр, Будапешт). Записна книжка, б/д,

НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр.336
337 записна книжка з алфавітним покажчиком: нотатки, адреси,
бібліографічні виписки та інше, б/д,
НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр.337
338 Записна книжка-зошит з алфавітним покажчиком: нотатки, бібліографічні
виписки, етнографічні замітки та інше, б/д,
НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр.338
339 Щоденник Ф.К. Вовка 1879-1880 рр., Добруджа – Плоєшти, НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр.339
340 Щоденник Ф.К. Вовка, Женева, Париж, С-Пб, НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр.340
341 Щоденник Ф.К. Вовка, 1979-1888 рр. (рукописна копія з власноручних
щоденників, №№ 223-а та 223-б), Добруджа, Женева, Рим та інш., рукопис
невідомими руками,
НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр.341
341 341-а Щоденник Ф.К. Вовка, 1979-1888 рр., машинопис з оригіналу. НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр.341-f
342 Записна книжка, відвідування пам’ятників Риму, Ватикан та інш., б/д, НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр.342
343 Краєвиди Волині (Житомир, Малин, Пліска, Романівна та інш.) та
Швейцарії.
НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр.343
344 Краєвиди Швейцарії та Франції, НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр.344
345 Краєвиди, Зарисовки олівцем, НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр.345
346 Краєвиди міст України (Київ, Полтава, Львів, Чернігів та інш.), б/д, НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр.346
346 346-а Краєвиди Поволжя НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр.346-а
346 346-б Архітектурні пам’ятники України (церкви деревяні та інш.), б/д НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр.346-б
346 346-в Краєвиди Бухари. НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр.346-в
346 346-г Ілюстративний матеріал. Західна Україна, Вільнюс НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр.346-г
346 346-д Краєвиди НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр.346-д
346 346-д Літографії. Катеринослав, Одеса, Углич, б/д НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр.346-д
346 346-д Фото з альбому Наполеона Орде: руїни замків Західної України, б/д НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр.346-д
346 346-д Вишгород, б/д НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр.346-д
346 346-д Фото з малюнків альбому Іванова (кінець 18 ст.): Кременчук, Лісаветград та інші. НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр.346-д
346 346-ж Ілюстративний матеріал – міста: Москва, Ярославль, Гагри та інш., НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр.346-ж
347 Ілюстративний матеріал – Німеччина (?), б/д, НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр.347
347 347-а Краєвиди – Марієнбург, б/д, НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр.347-а
347 347-б Краєвиди – Бретань (Франція), б/д, НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр.347-б
347 347-в Краєвиди Франції, б/д, НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр.347-в
347 347-г Франція, б/д, НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр.347-г
347 347-д Краєвиди Франції, б/д, НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр.347-д
347 347-ж Краєвиди Фінляндії, б/д, НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр.347-ж
347 347-з Ілюстративний матеріал: Бельгія, Данія, б/д. НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр.347-з
347 347-і Ілюстративний матеріал: Англія, Шотландія, б/д, НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр.347-і
347 347-к Ілюстративний матеріал б/д,Varia: Чехословаччина, Моравія, Будапешт,
Польща, Індія та інш.,
НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр.347-к
347 347-л Ілюстративний матеріал. Італія, б/д, НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр.347-л
348 Архітектурні пам’ятники Румунії та інш., НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр.348
348 348-а Краєвиди, б/д, НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр.348-а
348 348-б Архітектурні пам’ятки, б/д, НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр.348-б
349 Прикладне мистецтво. Туреччина, вироби з інкрустацією, б/д НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр.349
349 349-а Ілюстративний матеріал. Прикладне мистецтво. Україна та інш., Посуд,
кахлі, дерево, б/д,
НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр.349-а
349 349-б Золотарство. Нотатки, НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр.349-б
349 349-в Мистецтво. Нотатки. Відомості про виставку, б/д. НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр.349-в
349 349-г Репродукції з картин, б/д, НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр.349-г
350 Руденко С. „Карта географічна з покажчиком розподілу українського
антропологічного типу на Україні, б/д,
НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр.350
351 Карта географічна європейської Росії із зазначенням народів, що її
населяють, Париж,
НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр.351
352 Карта географічна, етнографія Росії із зазначенням народів, що її
населяють, Париж,
НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр.352
353 Географічна карта Волині в 2-х примірниках, калька, туш, написи НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр.353
354 Географічна карта Грузії, Париж НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр.354
354 354-а Карта Східної Манжурії НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр.354-а
355 „Буковина” – нотатки до плану досліджень. Додаток: географічні карти
Буковини, б/д
НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр.355
355 355-а карта друкована, написи НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр.355-а
355 355-б Копія карти з зазначенням народів, що її населяють, б/д НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр.355-б
355 355-в Копія карти на кальці НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр.355-в
356 «Русское географическое общество, «Комиссия по составлению
этнографических карт России».
НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр.356
357 «Русское географическое общество, «Комиссия по составлению
этнографических карт России».
НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр.357
358 Матеріали Комісії „Географічної карти Росії” (склад Комісії, її відділи,
матеріали по вивченню одягу, листування, нотатки).
НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр.358
359 Матеріали Російського Географічного товариства (транскрипція
географічних назв, анкета для вступу в Тов-во, питання охорони природи),
НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр.359
360 Протоколи 12 засідань Організаційного Комітету ХІ Міжнародного
Географічного конгресу. Запрошення на засідання. Списки членів Комітету. С-
Пб,
НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр.360
361 Російське географічне товариство, листи. запрошення. „Устав Киевского
географического Института”
НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр.361
361 361-а Проекти програм екскурсій XI Міжнародного Географічного Конгресу. Інструкція організаторам екскурсій. Заява А.І. Вейкова. Листи до Вовка. Нотатки. СПб, 1913-1914. НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр.361-а
361 361-б Географія. Нотатки, б/д НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр.361-б
362 Листування з Академією Наук та різними науковими товариствами,
установами, з’їздами. Повідомлення, запрошення.
НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр.362
362 362-а Листування з приводу скливання ХІІІ з’їзду рос. природознавців і
лікарів в Тифлісі
НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр.362-а
362 362-б Ювілеї. Повідомлення про ювілейні наради, присвячені пам’яті І.І.
Срезневського, М.В. Ломоносова, В.Ф. Міллера та 20-ти ліття діяльності
Історико-філологічного товариства при Харківському Ін-ті.
НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр.362-б
362 362-в Відгуки про діяльність літературно-громадського гуртка ім. А.І.
Герцена
НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр.362-в
362 362-г «Устав Московского общества друзей Музея этнологии, антропологии и
археологии при Императорском московском археологическом институте им.
императора Николая ІІ.»,
НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр.362-г
362 362-д Некролог на В.І. Ламанського, НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр.362-д
363 Повідомлення до членів Добродійного Товариства видання корисних та
дешевих книжок.
НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр.363
364 Коректура „Отчета Комитета «Литературного фонда»” НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр.364
365 Матеріали Наукового Товариства ім. Т.Г. Шевченка у Львові (Статут
Товариства, запрошення на збори та ін.)
НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр.365
365 365-а Повідомлення про загальні та річні збори Наукового Товариства ім. Т.Г.
Шевченка у Львові та виписки з поезії Т.Г. Шевченка.
НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр.365-а
365 365-б Запрошення на засідання Антропологічного Товариства та короткий звіт про його діяльність НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр.365-б
366 Різні документи. Заяви, 1915-1918. Програма Літературно-музичного вечора пам’яті Т.Г. Шевченка, 8.03. 1911. НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр.366
367 Запрошення та повідомлення, 1911-1915 рр. НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр.367
368 Повідомлення про витрати на вечір пам’яті Т.Г. Шевченка НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр.368
368 368-а Повідомлення про Засідання з приводу 50-річчя з дня смерті Т.Г. Шевченка НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр.368-а
369 369-а „Устав Общества им. Т.Г. Шевченко”, старий та новий тексти „Устава” НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр.369-а
369 369-б Запрошення Ф.К. Вовка на збори Ради Українських організацій в Петрограді НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр.369-б
370 Пелехін В., „Общее собрание Украинского Общества им. Т.Г. Шевченка” НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр.370
371 Пам’яті Т.Г. Шевченка НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр.371
372 К. Чуковський „Шевченко”, газета „Речь” НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр.372
373 Добровольський В., „До Ради Товариства ім. Т.Г. Шевченка” НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр.373
374 Підполковник Лебединець, „В Канцелярию Общества им. Т.Г. Шевченка” НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр.374
374 374-а Стаття „Геній України” Пам’яті великого Кобзаря землі Української Тараса Шевченка (1814 – 1914) в ілюстрованому ювілейному додатку до №46 „Ради” НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр.374-а
374 374-б Запрошення на Загальні збори Наукового товариства ім. Т.Г. Шевченка у Львові НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр.374-б
374 374-в Список книг, які продає книгарня Наукового Товариства ім. Т.Г. Шевченка НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр.374-в
375 Ілюстративний матеріал, присвячений Т.Г. Шевченку НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр.375
376 О. Сластіон „Шевченко у мистецтві” НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр.376
376 376-а Коректура „Шевченко у мистецтві”, правки рукою Ф.К. Вовка НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр.376-а
376 376-б Заповнені бланки „Кабинета географии и антропологии Императорского С-Петербургского Университета” НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр.376-б
377 Виписки з літератури, конспекти, нотатки з питань історії (декабристи), соціології, хімії та інш НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр.377
378 Історія Київської Русі та України. Конспекти та виписки з літератури (з творів Шахматова, Володимирського, Будакова, Боплана та ін НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр.378
378 378-а історичні матеріали. Україна, Росія, виписки з літератури, нотатки НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр.378-а
378 378-б Історія України НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр.378-б
378 378-в Історичні матеріали. Китаїв (околиці Києва) НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр.378-в
378 378-д Історичні матеріали НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр.378-д
378 378-ж Нотатки з історії Греції, Риму, та доби феодалізму НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр.378-ж
378 378-з Ст., Лашкевич. „О монете Андрея Боголюбского” НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр.378-з
379 „Украинский вопрос и русское общество” НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр.379
380 «Политика правительства в украинском вопросе за шесть месяцев войны» НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр.380
381 Українське суспільне життя НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр.381
382 “Le pourguoi de mes vers”; “L’Oukraine” НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр.382
383 П. Стебницький „Украинское правописание” НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр.383
383 383-а Отчет по изданию журнала „Украинская жизнь” НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр.383-а
383 383-б Стаття „Стара громада” (про реєстрацію установи Товариства та кількість членів організації НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр.383-б
384 Вибори в Державну Думу, в Установчі збори та інш НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр.384
384 384-а Революційна діяльність за царату. НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр.384-а
385 «Научные основания социализма» матеріали до лекції, чернетка. НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр.385
386 „Робітницька справа у Західній Європі і думки про спільне громадське життя” НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр.386
387 „Социализм и крестьяне” НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр.387
388 „Материалы к изучению настоящего управления Боснией” НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр.388
389 Список країн та їх володінь НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр.389
389 389-а Статистика виборів до Державної Ради Австрії в 1873 – 1897 р.р. НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр.389-а
390 „Из-за границы. Положение дел в Ирландии” НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр.390
391 „Атлантида”, „Мазурия”, „Германские колонии в Африке” НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр.391
392 Чернетка доповіді про міжнародний огляд (окупація румунської Добруджі), м. Тульча НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр.392
393 Вірші: „Поет, Греція й держава” НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр.393
394 “Дело отделения по охране” безопасности и порядку управления С-Петербургского Градоначальника № 181 о привлечении при Сувальском Губ. Жандарм. Упр-и к дознанию и сост. под особым надзором полиции кр-не из лит. К.А. Стиклюсе, НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр.394
394 394-а Протокол від 17/І-1917 р. обшуку в приміщенні купця 2-ої гільдії Ф.Ю. Клевера. Петроград НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр.394-а
394 394-б Поліцейські документи: посвідчення, облікові картки, дактилоскопія пальців, бланки донесень НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр.394-б
394 394-в „Дело отделения по охранению общественной безопасности и порядка при Управлении Петроградского градоначальника о мещанине Кроликове Ф.И № 648” НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр.394-в
394 394-г „Дело отделения по охранению общественной безопасности и порядка при Управлении С-Петербургского градоначальника № 181 о привлечении при Сувалкском Губ. Жандарм. Управлении к дознанию и состоящем под особым надзором полиции кр-не из литовцев Константине Антонове Стиклюсе” НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр.394-г
394 394-д Лист голови Української громади до Ф.К. Вовка з запрошенням на збори членів журі конкурсу НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр.394-д
394 394-ж Нотатки по національному питанню НА ІА НАН України, ф.1, о п. 1, спр.394-ж
396 Ілюстративний матеріал. Портрети.
396 1 Дочки царя Миколи ІІ Ольга і Тетяна НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 396/1
396 2 Алешо НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 396/2
396 3 Ф.К. Вовк НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 396/3
396 4 Ф.К. Вовк НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 396/4
396 5 Колективне фото (в центрі Ф.К. Вовк) НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 396/5
396 6 Гольбієвський Лукаш НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 396/6
396 7 Головацький Яков НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 396/7
396 8 Гонта НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 396/8
396 9 Дикарьов М.А. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 396/9
396 10 Квітка-Основ’яненко Г.Ф. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 396/10
396 11  Косиков Герасим НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 396/11
396 12 Грушевський М. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 396/12
396 13 Гаршин В. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 396/13
396 14 Доманицький В. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 396/14
396 15 Коломієць НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 396/15
396 16 Лисенко Н.В НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 396/16
396 16-a Фото з документа особової справи НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 396/16-а
396 16-б Негатив фото Лисенка Н.В НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 396/16-б
396 16-в Лист Белякова Ю.О. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 396/16-в
396 16-г  Акт прийому-передачі НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 396/16-г
396 17 Мортільє НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 396/17
396 17-а Мортільє НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 396/17-а
396 17-б Мортільє НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 396/17-б
396 17-в Мортільє НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 396/17-в
396 18 Погодін М.П. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 396/18
396 19 Кобзар Петро Ткаченко-Галашко НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 396/19
396 20 Мартинович П.Д. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 396/20
396 21 Рейнвальд Ч. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 396/21
396 22 Риги (Річі?) А. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 396/22
396 23 Франко Іван НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 396/23
396 23-а Франко Іван НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 396/23-а
396 23-б Франко Іван НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 396/23-б
396 24 Чижевські, 1899 р. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 396/24
396 25 Шевченко Т.Г. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 396/25
396 26 Шевченко Т.Г. та Честахівський НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 396/26
396 27 Шекспір НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 396/27
396 28 Шумський НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 396/28
396 29 Колективне фото: Кравець, Вахнянин та інші НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 396/29
396 30 К 25-летию рус. антрополог общества НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 396/30
396 31 Фарон. Колективне фото співробітників музею НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 396/31
396 32 О. Жаткович НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 396/32
396 33 Морган НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 396/33
396 34 Герцен А.І. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 396/34
396 35 Галаган Г.П. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 396/35
396 36 Ламарк НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 396/36
396 37 Бакунін НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 396/37
396 38 Мінц НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 396/38
396 39 Антонович В.Б. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 396/39
396 40 Нестор-літописець та невідомі НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 396/40
396 396-а „Медальйони” НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 396-а
396 396-б Фото зі стендів НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 396-б
396 396-в Нотатки Ф.К. Вовка НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 396-в
397 Замітки. Релігія, святі, та ін. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 397
397 397-а Varia. Історія релігії. (Конгрес 1900 р.?) НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 397-a
397 397-б Релігія, замітки НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 397-б
397 397-в „Синокарь о подвигах страдальцев Покровского монастыря Климовского, Зыбковского и Злынского посадов, совершившихся в 1791 году по переселении из Вятки» НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 397-в
397 397-г Нотатки, автограф; Молитва НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 397-г
397 397-д Нотатки НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 397-д
397 397-д Зображення хреста НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 397-д
397 397-д Зображення хреста з цепочкою НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 397-д
397 397-д Перша сторінка книги (?) НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 397-д
397 397-д Зображення Божої Матері (?) НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 397-д
397 397-е Церква, нотатки НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 397-е
397 397-ж Congres international D’Histoire des Religions НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 397-ж
397 397-з „Сказание: Хождение св. Феодора по мытарствам…” НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 397-з
398 398-а Графічні малюнки святих НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 398/а
398 398-б Фотокопії ікон і тварин НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 398/б
398 398-в Зображення на релігійні теми НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 398/в
398 398-г Нотатки НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 398/г
398 398-д Ікона Божої Матері „Всіх скорботних радість” НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 398/д
399 Сектантство. „Цветник или раскольническое исповедание, доставленное благочинным из имения графа Строганова… Пермской губернии» НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 399
400 Копії постанов, циркулярів та доповідних записок про діяльність старообрядців-роскольників та заходи боротьби з ними. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 400
401 Сектанство. „Подробное объяснение вероисповедания имеющих себя духовными христианами, отобранные и в порядок приведенные при депутате граждан. ведомства сотнике Добринская станции Михайле Носове, Белогорским протоиереем и благочинным Иоанном Иоанном Ставровеним 1825 г. в феврале месяце” НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 401
402 Сектантство. Вірші „духовних христіан” НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 402
402 402-а Сектантство. Вірші „духовних христіан” НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 402-а
402 402-б Вирізка з газети про смерть засновника секти мальованців К. Мальованого НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 402-б
403 Сектанство. „Исторические сведения о молоканской секте” НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 403
403 403-а Сектантство. „Изъяснения о крещении духовных христиан или называемых молокан” НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 403-a
404 Сектантство. „Объяснение о вероисповедании духовных христиан, называемых молокан” НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 404
404  404-а  Сектантство. „Прошенія” молокан до Олксандра І НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 404-a
405 Сектантство. Кореспонденція з Молдавії про секту молокан НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 405
406 Сектантство. Секта молокан (листи, нотатки, скарги) НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 406
406 406-а Сектантство. „Secta scopitilor din Romania” (Секта в Руминії) НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 406-a
407 Сектанство. „Старообрядцы и молокане в Добрудже” НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 407
408 408-а «Русская Высшая школа Общ. Наук в Париже». НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 408-a
408 408-б Розклад лекцій НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 408-б
408 408-в Газетні вирізки,  Париж, С-Пб; Газета „Переполох” НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 408-в
408 408-г Статут „Общества вспомо… недостат. студентам”  Список членів „общества”; Лист на збори НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 408-г
408 408-д Листи, заяви, резолюції з приводу виступів студентів РВШ проти професорів Кочаровського, Коришева, М.М. Ковалевського. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 408-д
408 408-е Листування студентів і професорів «Русской Высшей школы» в Парижі НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 408-е
408 408-ж Перелік курсів та лекцій в «Русской Высшей школе общественных наук» в Парижі НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 408-ж
409 «Годичные художественные выставки в Париже» – Solon du champ-de-Mars. газета „Жизнь и искусство”, 1 шт НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 409
410 «Художественная выстака в Париже» газета „Жизнь и искусство” НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 410
411 „Лист з Парижа”, вирізка з газети „Дело” НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 411
412 Довідкова книга Парижа 1888 р. з календарним покажчиком та записною книжкою з нотатками Ф.К. Вовка НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 412
412 Плани Парижа НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 412/1
412 Гравюри НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 412/2
412 Ілюстр. планів театрів НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 412/3
413 Повідомлення (1907, 1915. 1917 рр.); Запрошення Ф.К. Вовку на засідання, екзамени та інш., НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 413
413 Розклад іспитів і текцій С-Петербурзького університету НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 413/1
413 Газетні вирізки НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 413/2
413 Чернетки, автограф Ф.К. Вовка НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 413/3
413 Робочі бумаги по Університету НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 413/4
414 Матеріали до звітів про роботу аспірантів, відрядження та інш. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 414
415 „Педагогическая Академия Лиги образования С-Петербурга” НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 415
415 Плани занять НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 415
415 Повідомлення (Запрошення Ф.К. Вовку на засідання) НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 415
416 «Вольная Высшая Школа, С-Петербург, НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 416
416 416/1 «Уведомления» (запрошення Ф.К. Вовку на засідання Ради) НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 416
416 416/2 «Расписание лекций» ВВШ НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 416
416 416/3 «Зачетная Книжка» (нова) НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 416
416 416/4 «Проект плана преподавания…» НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 416
416 416/5 «В Совет С-Петербургской Биологической Лаборатории» НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 416
417 Коректура. Грінченко. Словник укр. мови, літери А – В НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 417
418 Dragomanov M., Kosaken НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 418
419 419/1 Kharkov НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 419/1
419 419/2 Kyiv НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 419/2
419 419/3 Kostomarov НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 419/3
419 419/4 Konlich (Pantaleon) НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 419/4
419 419-а Фото Ф.К. Вовка особисті та його сім’ї, б/д, 27 фото НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 419-а
419 419-б Вирізка з газети „Prager Prefe”: Ukraine. Rassenmerkmale der Ukraine, 16/V-1916, 1 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 419-б
420 Стародруки НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 420
421 Мінерали, гірнича справа, газетні вирізки НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 421
421 421-a Геологія, Виписки з різних робіт з геології НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 421-a
422 Волков Ф. „Из химической лаборатории Университета св. Владимира (исследование смолы Punus Stevestris)” НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 422
423 Алексеев П. „Материалы для истории химической лаборатории Университета св. Владимира” НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 423
424 Матеріали до біографії художника О.Є. Єгорова НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 424
425 газета „Новости” С-Пб НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 425
426 Справа Птіцина (скарга, промова, ухвала) НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 426
427 427-a Varia Листи Стецького, м. Бавар НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 427
427 427-a/1 Нотатки, рукоп. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 427
427 427-a/2 Листи, буклети, друк. документи, аркуші з календаря за 1915 р НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 427
427 427-a/3 Різні нотатки НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 427
427 427-a/4 Нотатки НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 427
427 427-б Varia,ілюстрації: НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 427
427 427-в Varia НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 427
427 427-в/1 Спогади про Вербицького НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 427
427 427-в/2 Нотатки НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 427
427 427-в/3 Соціологія НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 427
427 427-в/4 Лист франц. Мовою НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 427
427 427-г Varia НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 427
427 427-д Траурні листи НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 427
428 Об’яви фірми, розписки, квитанції, рахунки, НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 428
429 Особисті документи. Автобіографія, список наукових праць, заповіт, свідоцтво про смерть, НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 429
429 429/1 Список книг бібліотеки Ф.К. Вовка НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 429
429 429-а Особисті документи. Посвідчення Академії Наук; листування з Київським університетом св. Володимира; Посвідчення львівської та паризької поліції та інше. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 429
429 429-б Особисті документи. Varia НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 429
429 429-в Особисті документи. До біографії НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 429
429 429-г Особисті документи. Curriculum vitae НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 429
429 429-д Наукові роботи Ф.К. Вовка НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 429
429 429-е Прохання Ф.К.Вовка занести його до списку осіб, що бажають прийняти участь у конкурсі на вільну кафедру географії і етнографії в Київському університеті св. Володимира, НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 429
429 429-ж Протокол засідання Комісії виб. фіз.-мат. фак. Університету св. Володимира НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 429
429 429-з Записка Могилянського Н.М., в якій дається характеристика Ф.К. Вовка, як вченого НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 429
429 429-і Газетні вирізки. Народи Європи, Азії. Наукові екскурсії НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 429
430 Листування з видавництвами (листи, нотатки). Москва, Ленінград, та інш НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 430
430 430/1 Лист О.Ю. Волковій НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 430
430 430/2 Зразки коректурних знаків НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 430
430 430/3 Запрошення НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 430
430 430/4 Нотатки в видавничій справі НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 430
430 430-а Бібліотека. Список книг та відбитків НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 430
431 Збірник пам’яті Ф.К. Вовка.
Справа Олександра Гавриловича Алешо та інш. Опис архіву, пов’язаного з ім’ям О. Алешо
НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 431
431 431/1 Три протоколи наради в справі вишукування заходів для врятування пам’яток культури та природи України НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 431
431 431/2 Список книжок, що вивезені з Ленінграда до Києва НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 431
431 431/3 Робота О.Г. Алешо „Антропометрические данные об украинцах Уманского и Таращанского уезда Киевской обл.” з рецензією Ф.К. Вовка НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 431
431 431/4 Та сама робота в перекладі українською мовою НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 431
431 431/5 Резюме до статті О.Г. Алешо НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 431
431 431/6 Стаття В. Модзолевського „До питання про закрутки” з резюме франц. мовою НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 431
431 431/7 Та сама стаття, надрукована з поміткою А. Носова НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 431
431 431/8 Таблиці з фото НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 431
431 431/9 Архів збірника, присвяченого пам’яті Ф.К. Вовка НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 431
431 431/10 фрагменти роботи В. Козловської з резюме франц. Мовою НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 431
431 431/11 Окремі листи з друкованої праці В. Різниченко НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 431
431 431/12 Неповний примірник оригіналу статті О. Алешо НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 431
431 431/13 Та сама стаття О. Алешо укр. мовою, передрукована на машинці НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 431
431 431/14 Конверт з грошовими розписками, рахунками, тощо, пов’язаними з виданням збірника НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 431
431 431/15 Варіант (?) тої самої статті О. Алешо НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 431
431 431/16 Коректурний відбиток статті М. Рудинського. Матеріали до вивчення неолітичної доби стоянки на р. Ворскла з резюме французькою мовою НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 431
431 431/17 Грошові розписки, квитанції, ордер НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 431
432 432/1 Кабінет антропології. Звіти, справоздання НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 432
432 432-a Кабінет антропології та етнології. Звіти музею антропології та етнології НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 432
432 432-a/1 Протоколи засідань Кабінету за 1922-1926 рр. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 432
432 432-a/2 Статут і штати Української Академії наук у Києві НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 432
433 Кабінет антропології та етнології. Статут і штати НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 433
433 Про переведення Кабінету Антропології до ІІ відділу ВУАН НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 433
433 Видавництво. Обмін літературою НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 433
433 Наукові зв’язки. Листування. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 433
433 Анотація до наукових праць Попова П. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 433
433 Листування з науковими установами та з Носовим. Обмін виданнями 1921-1924 рр. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 433
433 Бланки карт для санітарно-технічних обстежень сільського житла НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 433
434 Кабінет антропології ім Ф.К. Вовка. Особ. справа К.В. Квітки НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 434
434 434-а Особ. справа Ф.М. Колесси НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 434-a
434 434-б Характеристика О.Г. Алешо НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 434-б
434 434-в Матеріали для Яворського НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 434-в
434 434-г Personalia. 1924-1931 рр. Листи, біографії, заяви НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 434-г
434 434-д „Хведір Кондратович Вовк як антрополог” Стаття О. Алешо НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 434-д
434 434-е „Проф. Хв.К. Вовк – як етнограф” НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 434-е
434 434-є Власні праці проф. Хв. К. Вовка з поля етнографії НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 434-є
434 434-ж П. Стебницький, „До біографії проф. Хв. К. Вовка (Волкова) НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 434-ж
434 434-з Матеріали до біографії Ф. К. Вовка. Пам’ятковий відділ (архів) НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 434-з
434 434-і „Памяти Ф.К. Вовка”, замітка в газеті „Вечерний Киев” НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 434-і
434 434-ї  Volkowiana НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 434-ї
434 434-к „Хведір Кіндратович Вовк як передісторик”, стаття Л. Чикаленко НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 434-к
434 434-л Дневник раскопок, веденных на Кавказе осенью 1879 г. В.Б. Антоновичем НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 434-л
434 434-м Пам’ятковий по Х.К. Вовку Відділ НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 434-м
434 434-н М.Я. Рудинський. Зарисовки матеріалів з околиць Старої Ушиці Кам’янець-Подільської округи, зібраних в розвідках 1927-1928 рр. Капулівка, рисунки кам’яних знарядь НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 434-н
434 434-н/1 М.Я. Рудинський. Матеріали до вивчення крем’яних виробів з Західного Поділля (Кам’янеччина) НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 434-н/1
434 434-о Справи різних осіб: Звоницької А.С., Зведенюка П.Х., Отомановського В.Д., Павлика О.Я., Самойловського І.М., Якубовського О., Андрієвської О.Т., Бучило П.С., Дегтяра А.А., Іванського А., Миловидової Л.В., Пясецької А., Устименко С.П., НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 434-о
434 434-п Книга протоколів семінару антропології та передісторії при кабінеті імені Хведора Вовка УАН НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 434-п
434 434-р Книжка поступлень Відділу антропології та передісторії Кабінету ім. Хв. Вовка УАН (616 од. зберіг.) НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 434-р
434 434-с Матеріали Кабінету антропології ім. Ф.К. Вовка. Загальне листування по Кабінету антропології, НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 434-с
434 434-с/1 Зобов’язання Кабінету антропології НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 434-с/1
434 434-с/2 Головні технічні зауваження НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 434-с/2
435 Справа семінару антропології та предісторії при кабінеті Х.Вовка УАН. М. Рудинський. Коротке звідомлення за досліди на Західному Поділлі НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 435
435 435-а Стаття „Оріньякська культура” НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 435-а
435 435-б Власенко І.Г., Південний східньоєвропейський неоліт” НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 435-б
435 435-в Земляков Б.Ф., „Неолітична стоянка на Лахті” НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 435-в
435 435-г Інвентарний опис крем’яних матеріалів, знайдених на Чернігівщині та інш. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 435-г
435 435-д Стаття „Предки чоловіка” НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 435-д
435 435-е Стаття „Череп” НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 435-е
435 435-ж Стаття „Стоянка молодшого палеоліту в Грудку на Волині” НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 435-ж
435 435-з Земляков В., „О следах каменного века на северном побережье Невской губы” НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 435-з
435 435-і Переклад К. Старажевського з російської мови: „Нововідкрита стація палеоліту в Криму” НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 435-і
435 435-к Стаття „Мустьєрська доба” НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 435-к
435 435-л Чернетки доповідей по палеоліту та антропології Брояківського НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 435-л
436 Матеріали музеїв, відомості про колекції, матеріали „Бюлетня” НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 436
436 436/1 Лист Яворницького. Кургани на землі селян Лоцманської Кам’янки Катеринославського повіту. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 436/1
436 436/2 Колективне фото учасників експедиції та фото поховання НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 436/2
436 436/3 4 мал. олівцем речей з Остерського музею (трипілля, горщики і статуетка) НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 436/3
436 436/4 Малюнки 2-х шліфованих сокир з Сосницького музею на Чернгівщині НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 436/4
437 Протоколи зборів співробітників за 1932-1933 роки НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 437
437 437-а Фінансові справи за 1928-1930 роки НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 437-а
437 437-б Вхідні папери. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 437-б
437 437-б/1 Журнал вихідних паперів (листів за 1922 р.) НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 437-б/1
437 437-в Записки й протоколи в справі Кабінету по лінії Спільного Зібрання ВУАН НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 437-в
437 437-г Заяви, НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 437-г
437 437-д Різні чернетки та матеріали в справах Кабінету НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 437-д
437 437-ж Вхідні папери Кабінету антропології за 1933 р. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 437-ж
438 Л. Чикаленко. Наукові подорожі (разом з Ф.К. Вовком) для вивчення антропології, археології та етнографії Житомирщини та Кубаньщини, 1909 р НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 438
438 438/1 По Житомирщині НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 438/1
438 438/2 По Кубаньщині НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 438/2
439 Л. Чикаленко. Антропологічні вимірювання (Полтавщина, Херсонщина) НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 439
440 Л. Чикаленко. Розкопки Кирилівської палеолітичної стоянки у Києві НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 440
440 440/1 Нотатки – 5 арк. + 3 фото НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 440/1
441 Л. Чикаленко. Розкопки курганів разом з Ф.К. Вовком) на Херсонщині, Ананьївський р-н НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 441
441 441/1 Чернетки, рукоп. – 8 арк, малюнки в зошиті – 4 шт  рисунки на ватмані – 1 арк.; 2 фото НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 441/1
442 Л. Чикаленко. Зарисовки кераміки доби бронзи НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 442
443 Л. Чикаленко. Нотатки з археології, 2 зошити НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 443
443 443/1 Зошит 1 НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 443/1
443 443/2 Зошит 2 НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 443/2
444 Л. Чикаленко. Бібліографічні нотатки з археології НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 444
445 Л. Чикаленко. Зразки складання описів археологічних пам’яток НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 445
445 445/1 Фото крем’яних виробів та виробів з рогу – 2 фото НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 445/1
445 445/2 Нотатки, рукоп. олівцем, 1 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 445/2
446 Л. Чикаленко. Відкриті листи від Археологічного та Антропологічного товариств НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 446
447 Л. Чикаленко. Нотатки, які стосуються краєзнавства та музейної справи НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 447
448 Л. Чикаленко. Нотатки з педагогіки (викладання природознавства та географії) НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 448
449 Л. Чикаленко. Етнографія НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 449
450 Л. Чикаленко. Хімія, учбові нотатки, виписки, формули НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 450
450 450/1 3 табл. з формулами НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 450/1
450 450/2 Програма курсу неорганічної хімії НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 450/2
451 Л. Чикаленко. Учбові зошити з біології – 2 зошити НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 451
452 Л. Чикаленко. Матеріали з вивчення геології НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 452
453 453/1 Записки Земського Губернського НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 453/1
453 453/2 Листи Я. Головацького до Мих. Максимовича та Лукашевича НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 453/2
453 453/3 „Родини, христини, похристини”. Опыт этнографического описания с народ. раск. (записал В. Маркович) НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 453/3
453 453/4 Листи О.О. Русову НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 453/4
453 453/5 Листи Житецького, Вовка, Василенка НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 453/5
453 453/6 Листи Саксаганського, Квітки, Руденка НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 453/6
453 453/7 Листи невідомі НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 453/7
453 453/8 Листи, вірші Русова О.О. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 453/8
453 453/9 „Доволі крові” С. Русова НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 453/9
454 Оксана Франко „Федір Вовк – вчений і громадський діяч” (монографія) НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 454
455 Галина Вовк. Бібліографія праць Хв. Вовка (1847 – 1918 рр.) НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 455
456 Описи, реєстри виробів, списки археологічних матеріалів, прейскуранти на експонати та інше. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 456
457 Вхідні папери Кабінету антропології за 1933 р. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 457
458 Листування з приводу розкопок на Мізинській стоянці НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 458
458 458/1 Листи Л. Чикаленка до А.З. Носова, НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 458/1
458 458/2 Листи до Л.Чикаленка від Кабінету антропології та етнографії ім. Ф.К. Вовка НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 458/2
458 458/3 Листування з Київською поштовою конторою, НА ІА НАН України, ф.1, оп. 1, спр. 458/3
ОПИС 2
1 1-а Антропологія. Стаття „Череп Моцарта” НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 1-a
1 1-а/1 Рецензія Ф.К. Вовка на статтю Отто Хельша „По хімічному аналізу бронзових і мідних виробів з Західної Грузії” НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 1-a/1
1 1-а/2 Вирізка з „Journal de la Sante” НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 1-a/2
1 1-а/3 Вирізка з газети „La Lanterne” НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 1-a/3
1 1-б Мануврие о питекантропе НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 1-б
1 1-г Анучив Д., „Ископаемый человек в Африке” НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 1-г
1 1-г/1 „Русские ведомости”№ 77 НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 1-г/1
1 1-д Научные новости. Ископаемый человек НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 1-д
1 1-е Аномалії зросту та інш. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 1-е
2 Антропологічні матеріали (sexes) НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 2
3 Археологія, Вирізки з газет: Le XIV Congres international de Antropologie et d’Archeologie prehistorigues НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 3
3 3-а Газетні вирізки з питань археології, НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 3-а
3 3-б Археологи В.Б. Антонович, Д.а. Клеменц, Де-Росси НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 3-б
3 3-в  Археологічні з’їзди: НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 3-в
3 3-в/1 1896 р. – Х з’їзд у Ризі НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 3-в/1
3 3-в/2 1899 р. – ХІ з’їзд у Києві НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 3-в/2
3 3-в/3 1902 р. – ХІІ з’їзд у Харкові НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 3-в/3
3 3-в/4 1908 р. – ХІV з’їзд у Чернігові НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 3-в/4
3 3-в/5 Членський квиток Ф.К. Вовка НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 3-в/5
3 3-в/6 Запрошення Ф.К. Вовку на раут НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 3-в/6
4 Газетні вирізки з матеріалами про фальсифікацію археологічн. пам’яток НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 4
4 За 1901-1903 рр. на рос. мові – 15 шт НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 4/1
4 За 1903 р. французькою мовою, присвячені справі про підробку тіари скіфського царя Сайтафарна, 50 шт НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 4/2
5 Етнографічні матеріали про башкирів та тептярів НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 5
6 Етнографічні матеріали про бурятів НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 6
7 Етнографічні матеріали про великоросів НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 7
8 Етнографічні матеріали про вятичів НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 8
9 Етнографічні матеріали про гольдів НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 9
10 Археологічні з’їзди: НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 10
10 VI з’їзд в Одесі НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 10/1
10 з’їзд в Москві НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 10/2
10 Х з’їзд в Ризі НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 10/3
10 ХІ з’їзд в Києві НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 10/4
10 ХІІ з’їзд в Харкові НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 10/5
11 Етнографічні матеріали: Італія, Франція, С-Пб,Рим, НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 11
12 Етнографічні матеріали про камчадалів НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 12
13 Етнографічні матеріали про орочен (Іркутськ) в тому числі 2 вирізки з газети „Восточное обозрение” НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 13
14 Етнографічні матеріали про латишів НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 14
15 Етнографічні матеріали про остяків, НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 15
16 Етнографічні матеріали: Полінезія, 1 малюнок „Адаманські острова” НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 16
17 Етнографічні матеріали про самоїдів, С-Пб НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 17
18 Етнографічні матеріали про татар, С-Пб НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 18
19 Етнографічні матеріали про тунгусів (Іркутськ), з газети „Восточное обозрение НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 19
20 Етнографічні матеріали „Похорон Марусі”, про похоронні традиції українців з журналу „Правда, НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 20
20 Ілюстрований лист для руського народу, м. Львів НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 20
21 Етнографічні матеріали про циган НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 21
22 Етнографічні матеріали про черемисів, в тому числі 1 вирізка з газети „С-Петербургские ведомости” № 287 НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 22
23 Етнографічні матеріали про чувашів НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 23
24 Етнографічні матеріали про чукчів НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 24
25 Етнографічні матеріали про юкагірів НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 25
26 Етнографічні матеріали якутів НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 26
27 Етнографія, антропологія, Сахалін, аїни, гиляки НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 27
28 Етнографічні матеріали про фінів НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 28
29 Етнографічні матеріали шлюб, весілля НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 29
29 29-а Етнографічні матеріали про шлюбні звичаї у різних народів НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 29-a
30 Етнографічні матеріали про переселення українців та росіян на Амур і в Уссурійський край НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 30
31 Сибір. И.Н. Смирнов „Значение урало-алтайских племен в образовании и истории русской народности” С-Пб. Статті в журналі „Вестник и библиотека самообразования”, С-Пб., НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 31
32 Сибір. Загальні відомості про росіян в Сибіру, НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 32
33 Ефименко П.П. «Белоруссы» стаття до нового енциклопедичного словника Брокгауза та Єфрона, НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 33
34 Газетні вирізки, присвячені слов’янському питанню НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 34
34 З газети “La pensee slavc” Трієст НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 34
40 Абісінія (історія, політика, побут та інше) НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 40
41 Питання колоніальної політики Франції в Африці НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 41
41 41/1 Північна Африка (Марокко та інш.) НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 41/1
41 41/2 Центральна Африка НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 41/2
41 41/3 Мадагаскар НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 41/3
42 Трансвааль НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 42
43 Психіатрія. Злочини і психози,нотатки рукою Ф.К. Вовка; в газетних вирізках є ілюстрації. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 43
43 43-а Злочинність НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 43-a
44 Покарання, самогубство НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 44
45 Проституція НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 45
46 Спорт, боротьба, ігри. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 46
47 Народна медицина (знахарство) НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 47
48 Довголіття. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 48
49 Глина (цегла, черепиця та інш.) НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 49
50 Політичний терор НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 50
50 50/1 Убивство короля Італії Умберта І в 1899 р. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 50/1
50 50/2 Замах на Персидського шаха в 1900 р. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 50/2
50 50/3 Убивство Президента США Мак-Кінаса в 1901 р. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 50/3
50 50/4 Убивство міністра народної освіти Боголепова в 1901 р.; НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 50/4
50 50/5 Убивство міністра внутрішніх справ Сіпегіна в 1902 р.; НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 50/5
50 50/6 Замах на Бельгійського короля Леопольда ІІ в 1902 р. та інш. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 50/6
51 Державний переворот у Сербії (убивство короля Олександра І та королеви Драги) НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 51
52 Політичні провокатори в царській Росії НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 52
53 Історія антропології НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 53
54 Матеріали до історії РСФСР НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 54
54 54/1 Факсиміле актів відречення від престолу Михайла Олександровича та Миколи ІІ НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 54/1
55 Матеріали з історії міст України (Київ, Одеса, Козелець, Острог, Переяслав та інш. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 55
56 Матеріали з історії різних країн НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 56
57 Історики НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 57
58 Народність. Народи Росії. Національне питання НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 58
59 Слов’янське питання НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 59
59 59/1 Лист Ф.К. Вовку від „Комитета славянской взаимности” НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 59/1
59 59/2 „Основные положения общества под названием „Комитет славянской взаимности” НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 59/2
60 Польща. Газетні вирізки на рос. мові НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 60
60 Газета на польській мові „Echo Polskie” НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 60
61 Єврейське питання НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 61
62 Антирелігійні матеріали НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 62
63 Православія, католицизм, протестантство НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 63
63 63/1 „Заповеди ХХ века”, НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 63/1
64 Іоан Кронштадський, „Вразумление вольнодумцев” НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 64
65 „Святые”, „юродивые”, чудеса, чудотворні ікони. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 65
66 Сектантство НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 66
67 Спиритизм, привиди НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 67
68 „Суеверия”, знахарство, гадання НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 68
69 „Суеверия, самоистязания, истязание ведьм, колдунов” НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 69
70 Фетишизм, амулети, varia НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 70
71 Varia НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 71
72 Флора, фауна, природознавство НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 72
73 Природознавство. Метеорологічні та природні явища, стихійні біди НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 73
74 Сільське господарство НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 74
75 Перепись населення 1897 р. Статистика. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 75
76 Жіноче питання (шлюб, сім’я і т.п.) НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 76
77 Вирізки з газет на румунській мові НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 77
78 Varia (графологія, парі та інш.) НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 78
79 Varia НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 79
80 Похоронні звичаї, поминки, проводи, НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 80
81 Медицина НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 81
82 Мовознавство НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 82
83 Мистецтво. Живопис НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 83
84 Мистецтво. Музика НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 84
85 Мистецтво. Театр НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 85
86 Газетні вирізки на польській мові НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 86
87 Одяг. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 87
88 Обув НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 88
89 Прикраси, ювелірні вироби НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 89
90 Татуювання НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 90
91 Продукти харчування НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 91
92 Яйця-крашанки НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 92
93 Домашнє господарство НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 93
94 Наркотики (алкоголь, тютюн, опій та інш. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 94
95 Газети за 1899 – 1913 роки: НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 95
95 95/1 „Московские новости”, „Сын Отечества”, „Киевские ведомости”, „Киевская мысль”, НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 95/1
95 95/2 „Киевские вести”, „Правительственный вестник”, „Книжный магазин”, „Русские ведомости”, НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 95/2
95 95/3 „Петербургские ведомости”, „Утро России”, „Биржевые ведомости”, „Телеграф”, „Le Supplement” НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 95/3
96 Газети французькою мовою: НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 96
96 96/1 L’Esco Dunois Chateandun НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 96/1
96 96/2 La Fortue Paris? НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 96/2
96 96/3 Le Sieele Paris НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 96/3
96 96/4 Le Tribunal illustre НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 96/4
96 96/5 Газетні вирізки з французьких газет НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 96/5
97 Археологія. Розкопки НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 97
97 Антропологія. Вивчення ваги головного мозку НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 97/1
98 Етнографія. Австралія, Азія, Америка, Африка. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 98
99 Етнографія. Україна, народні вірування, народний календар. (газета „Кубанскія ведомости”, є стаття М. Дикарєва про народний календар) НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 99
99 99-а Бібліографія. Весільні звичаї НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 99-а
99 99-б Етнографія. Попов І. „Г.П. Потанин” (із газети „Русские Ведомости”) НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 99-б
99 99-в Україна. Реферат М. Біляшівського „Український орнамент і його походження”, та інш. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 99-в
99 99-г Етнографія. Європа, Сибір, Киргизи, Калмики та інш. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 99-г
99 99-д „Удостоверение Временного Комитита гл. Гос. Думы”, видане „Уполномоч. 3 перед.Санит. … А.З. Носову НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 99-д
99 99-д/1 Билет № 39 выдан в удостоверение права находится в помещениях Государственного Совета А.З. Носову НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 99-д/1
99 99-є Кавказ НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 99-є
99 99-є/1 Beteage fur Allgemeinen Beitung” НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 99-є/1
99 99-ж „Вечерние новости” (Сербія) про етнографа Носова, НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 99-ж
99 99-ж/1 „Новое время”, „Банат” (Сербія) НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 99-ж/1
100 Економіка. Корисні копалини, фабрики, рудні, торгівля та інш., НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 100
101 101/1 Вирізки з журналів НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 101/1
101 101/2 Вирізки з газет НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 101/2
101 101/3 Katalog НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 101/3
102 Музеї, виставки, колекці НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 102
102 102/1 Стаття „Российская наука и большевизм” НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 102/1
102 102/2 Наукові товариства, наукові установи, наука, навчання НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 102/2
102 102/3 „О Всероссийской лиге культурных и просветительных организаций…” НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 102/3
102 102/4 Наука, навчання НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 102/4
102 102/5 Козлов П. „Памяти Н.М. Пржевальского” із газети „Русские Ведомости” № 17 НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 102/5
102 102/6 Давидов Н. „Князь С.Н. Трубецкой”, („Русские Ведомости”) НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 102/6
102 102/7 Народна освіта НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 102/7
103 Фольклор різних народів НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 103
103 103/1 Література НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 103/1
103 103/2 Сковорода Г. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 103/2
103 103/3 Гоголь М. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 103/3
103 103/4 Толстой Л. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 103/4
103 103/5 Левицький М. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 103/5
103 103/6 Письменники, НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 103/6
103 103/7 Шевченко Т.Г. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 103/7
103 103/8 газета „Киевлянин”, № 47 НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 103/8
103 103/9 Фольклор: Україна, Росія, (Пісні, приказки, легенди) НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 103/9
103 103/10 Проспекти видань НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 103/10
103 103/11 Панкратов А., публікація „Толстовец” в газеті „Биржевые Ведомости” НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 103/11
103 103/12 Газети: „Утро России” НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 103/12
103 103/13 „Сын Отечества” НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 103/13
103 103/14 „Петербургские Ведомости” НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 103/14
103 103/15 „Новое Время” НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 103/15
104 104/1 Матеріали про убивство генерала Селіверстова (колишнього шефа жандармів) в парижі в 1890 р. Ст. Подлевським, польським революціонером НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 104/1
104 104/2 Матеріали про замах на Олександра ІІ в 1860 р. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 104/2
104 104/3 Вбивство Олександра ІІ в 1881 р. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 104/3
104 104/4 Процес російських нігілістів і революціонерів в Парижі в 1830 р., НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 104/4
104 104/5 Матеріали про вбивство Столипіна з газет: „Новое время”, „Биржевые ведомости”, „Речь” НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 104/5
104 104/6 „Кончено ли дело о покушении на гр. Витте?” в газеті „Биржевые ведомости” НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 104/6
105 Революційний рух в Росії в 1899-1906 рр. в газетах: НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 105
105 105/1 „Киевлянин” № 109 від 21.IV-1906 р., НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 105/1
105 105/2 „Киевлянин” № 107 від 19.IV-1906 р. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 105/2
105 105/3 „Сын Отечества” № 203 від 30.VII- 1899 р. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 105/3
105 105/4 Інші газети НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 105/4
105 105/5 Студентський революційний рух в царській Росії, НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 105/5
105 105/6 Революційні діячі та революційний рух в Західній Європі НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 105/6
105 105/7 Про соціалізм НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 105/7
105 105/8 Становище трудящих НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 105/8
105 105/9 Про декабристів НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 105/9
105 105/10 L’tuelant № 59 НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 105/10
106 „Восемь месяцев в Австро-Венгрии во время войны”, в газеті „Летопись войны” № 15105 НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 106
106 106/1 Лебедев В. „Великое дело” (лист із Ліона) в газеті „Русские Ведомости”, № 207 НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 106/1
106 106/2 Ганейзер Е., „Под Перемышлем” в газеті „Русские Ведомости”, № 24 НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 106/2
106 106/3 Осоргін М.А., „Вожделения Италии” в газеті „Русские Ведомости”, № 52 НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 106/3
106 106/4 П.Р. „Триест” НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 106/4
106 106/5 Италия. Старый Книгочий „Республика каменотесов” (Сан-Марино) в газеті „Речь” НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 106/5
106 106/6 «Уфимский край», № 192 НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 106/6
106 106/7 „Вечернее время”, № 1004, НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 106/7
106 106/8 «Кремль», № 62-63 НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 106/8
106 106/9 «Неделя», № 29 НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 106/9
106 106/10 «Речь», № 151 НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 106/10
106 106/11 «С-Петербургские новости» НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 106/11
106 106/12 «Неделя» НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 106/12
106 106/13 «Известия» НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 106/13
106 106/14 2 вирізки з газет НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 106/14
107 Вирізки з газет. Портрети. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 107
107 107/1 L Erlair (2 номери: лютий 1899 р.; березень 1900 р.) НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 107/1
108 Іноземні журнали. Політичні карикатури. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 108
108 108/1 „Le grelot”, Париж НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 108/1
108 108/2 “Le Pilori” НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 108/2
108 108/3 Журнали французькою мовою НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 108/3
108 108/4 Журнали французькою мовою НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 108/4
108 108/5 Журнали, „метелики”, вирізки, окремі сторінки з журналів НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 108/5
108 108/6 Журнали та окремі сторінки НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 108/6
108 108/7 Журнали та окремі сторінки італійською, румунською, польською та іншими мовами. Політичні карикатури, НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 108/7
108 108/8 Журнали та окремі сторінки англійською та іншими мовами НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 108/8
108 108/9 Журнали німецькою мовою. Політичні карикатури НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 108/9
108 108/10 Журнали німецькою мовою. Політичні карикатури НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 108/10
108 108/11 Журнали німецькою мовою. Політичні карикатури НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 108/11
108 108/12 Журнали німецькою мовою НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 108/12
108 108/13 Журнали французькою мовою НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 108/13
109 Російські журнали: НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 109
109 109/1 «Север» № 14; «Зритель» № 1, № 20; «Ле…» №№1-2, 4; НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 109/1
109 109/2 «Национальные проблемы», № 2. ( В «Север»- стаття «Пасхальные писанки»), НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 109/2
109 109/3 «Новое время» НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 109/3
109 109/4 «Иллюстрированная неделя» НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 109/4
109 109/5 Вирізки з різних газет та журналів – 25 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 109/5
109 109/6 «Таблица русских мер» НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 109/6
109 109/7 «Руководство игры на мандолине» НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 109/7
109 109/8 Французькі журнали, 2 екз. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 109/8
109 109/9 Журнал „Нада”, НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 109/9
109 109/10 „Немецкие листки” НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 109/10
109 109/11 Журнал „Mucha” (Польша) НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 109/11
110 Журнал „По морю и суше” №№ 18-28, 30-52 НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 110
111 Лубочні малюнки з текстами французькою мовою: НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 111
111 111/1 Присвячені Ісусу Христу, 20 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 111/1
111 111/2 Присвячені Богородиці, 21 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 111/2
111 111/3 На різні релігійні сюжети, 23 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 111/3
111 111/4 „Gallerie religiense”, 33 арк. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 111/4
112 Плакати французькою мовою. Політичні карикатури. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 112
112 112/1 Серія „Le Musee de Sires”, 13 екз. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 112/1
АРХІВНІ МАТЕРІАЛИ ІНШИХ ОСІБ В ФОНДІ Ф.К. ВОВКА.
Збірка Н.М. Білозерського, власника комерційного фруктового саду у Борзиченському районі Чернігівської області.
151 Нотатки. Господарські рослини, кормові трави, масличні рослини, тютюн, хміль, лікувальні рослини, збереження овочів, консерви. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 151
158 Флора різних країн. Бібліографічні нотатки з питань садівництва, городництва та інш., (рукопис, нотатки, листи до Н.М. Білозерського, НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 158
158 Каталог фірми Шмідта „Фонтани, акваріуми” НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 158/1
159 Ягоди: малина, ожина, полуниці, порічки, суниці НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 159
160 Садівництво. Щеплення, розсадники. Виноградарство, НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 160
161 Кулінарія. Раціони, меню, рецепти, бібліографічні нотатки, записки, вирізки з каталогів НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 161
169 Городні рослини. Буряк, горох, картопля, квасоля, кукурудза, морква, петрушка, помідори,, ріпа, редис, редька, цибуля та інше., НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 169
173 173/1 M. Th. Volkov: 1 These: variations sguelettigues du pied sher les Primates et dans les Races humaines. НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 173/1
173 173/1-2 Видерсгейм. Строение человека, НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 173/1-2
173 173/2 „Законы об охоте”. Издание неофициальное Е. Крымского, Звенигородка, НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 173/2
173 173/2-2 „Охота на птиц и зверей в Малороссии, Украине и Волыни”, Издание Е. Крымского, Звенигородка, НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 173/2-2
173 173/2-3 Работа Ф.К. Волкова. Отдел IV. „Антропологические особенности украинского народа НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 173/2-3
173 173/2-4 Робота французькою мовою НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 173/2-4
173 173/2-5 Робота французькою мовою НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 173/2-5
173 173/2-6 Робота німецькою мовою НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 173/2-6
173 173/2-7 «Об организации антропологических исследований славянских племен» НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 173/2-7
173 173/2-8 Робота Ф.К. Вовка французькою мовою НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 173/2-8
173 173/2-9 Хв. Вовк. Антропометричні досліди українського населення Галичини, Буковини й Угорщини. Львів, НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 173/2-9
173 173/2-10 Робота Ф.К. Вовка французькою мовою НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 173/2-10
173 173/2-11 Уривок статті Ф.К. Вовка з етнографії НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 173/2-11
173 173/2-12 „Список учениц Киевской министерской женской гимназии за 1909-1910 учебный год” НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 173/2-12
173 173/2-13 „Положения о медалях, присуждаемых Императорским русским географическим обществом” НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 173/2-13
173 173/2-14 „Состав Императорского русского географического общества” НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 173/2-14
173 173/2-15 „Извещение Центрального Комитета о съезде Совета партии и общенародной конференции” НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 173/2-15
173 173/2-16 Д. Золотарев, „Первый съезд преподавателей географии в Москве 26-29 марта 1915 г.” НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 173/2-16
173 173/2-17 „Устав Северо-американского православного братства”. Петроград НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 173/2-17
173 173/2-18 С. Патканов. „Проект составления племенной карты России” НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 173/2-18
173 173/2-19 Отчет православного Камчатского во имя Нерукотворного Образа Всемилостивого Спаса Братства за 1914-1915 отчетный год. Владивосток. Летопись Православного Камчатского братства, НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 173/2-19
173 173/2-20 Казацкая вирша. К истории запорожской живописи НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 173/2-20
173 173/2-21 Отрывки из рассказов и воспоминаний охотника. Охота с острогою. С. Аксаков НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 173/2-21
173 173/2-22 Українські історії НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 173/2-22
173 173/2-23 Крестьянское домостроительство. Приложение к Земледельческой газете 1854 г. Е.А. Энгельгардт НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 173/2-23
173 173/2-24 Бджільництво. Таблица важнейших сведений по пчеловодству НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 173/2-24
173 173/2-25 Н. Могилянский. Рецензия на издание „Украинский народ в его прошлом и настоящем” (из журнала Министерства народного просвещения), НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 173/2-25
173 173/2-26 Уривок статті М. Могильченка „Гончарство в с. Олешні у Чернігівщині” НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 173/2-26
173 173/2-27 Уривок розповіді „За роботу”, на звороті вірш „Создание Евы” НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 173/2-27
173 173/2-28 Рекламний проспект на видавництво англ. мовою НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 173/2-28
174 174/1 Робота німецькою мовою НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 174/1
174 174/2 Робота німецькою мовою НА ІА НАН України, ф.1, оп. 2, спр. 174/2
ОПИС 3 ЕПІСТОЛЯРНА СПАДЩИНА
1 Авижонис П., 1908-1913 рр., рос. мова 5 листів, 4 листівки; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
2 Адлер Б., 1907-1914 рр., рос. мова, 7 листів, 3 листівки, 1 візитна картка; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
3 Azoulay, 1900 р., франц. мова, 1 листівка; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
4 Айло, 1915 р., рос. мова, 1 листівка; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
5  Акимов, С.А., 1915 р., рос. мова, 1лист; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
6 Александрова Е.П., б/д, рос. мова, 6 листів, 2 листівки + 2; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
7 Александрович Ю., 1910 р., укр. мова, 1 лист; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
8 Александровський А., 1899 р., рос. мова, 1 лист; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
9 Алексєєва Є, б/н, рос. мова, 1 лист; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
10 Алешо Вол. Гавр., б/н, рос. мова, 1 лист; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
11 Алешо Ол. Гавр., 1910 – 1915 рр., укр. мова, 9 листів, 1 фотокартка; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
12 Allion F., 1906 р., Франц. мова, 2 листи; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
13 Алов б/д, рос. мова, 2 листи; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
14 Алчевська Христя, 1910 – 1914, укр. мова, 8 листів, 8 листівок; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
15 Ангелов Харл., 1 б/д, 1884 р., болгар. мова, 2 листи; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
16 Andree Richard, 1904 р., нім. мова, 1 листівка; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
17 Андрієвський В. Н., 1908 – 1909 рр, укр. мова, 6 листів, 3 листівки, 1 візитна картка; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
18 Антов б/д, рос. мова, 1 лист; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
19 Antocolsky S., 1896 р., франц. мова, 1 лист; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
20 Антокольский М., 1891-1900, рос. мова, 23 листи, 1 листівка, 2 візитки, 1 чернетка листа; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
21 Антокольська Анна, б/д, франц. мова, 2 листи; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
22 Антонович В., б/д, франц. і рос. мови, 2 візитки; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
23 Антонович-Мельник Катерина, 1908 – 1910 рр., укр. мова, 7 литів, 1 телегопма; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
24 Антонович Орися, 1898 – 1900 рр., рос. мова, 3 листи; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
25 Антонович-Геркен А.В., 1900 р., рос. мова, 1 лист, 1 візитка; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
26 Антонович Катерина Микол., 1907, рос. мова, 1 лист на відрізн. купоні; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
27 Антоні, 1901 – 1903, франц. мова, 6 поштових листівок; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
28 Ананьєв, 1897 р., рос. мова, 2 листи; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
29 A [sllion], 1911 р., франц. мова, 1 листівка; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
30 Аксельрод П.Б., б/д, рос. мова, 2 лист; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
31 Anger A., б/д, франц. мова, 1 візитка; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
32 Antonelli, 1892 р., франц. мова, 1 лист; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
33 Анучин Д., 1895-1917 рр., рос. мова. 37 листів; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
34 Arbore Zamphir, 1879-1904 рр., рос. мова,24 листи, 1 візитка; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
35 Arbore, бабушка, 1884 р. + б/д, рос. мова, 5 листів; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
36 Arbore Єлена, 1885 р. + б/д, рос. мова, 5 листів; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
37 Arbore Кашурка (Катерина). 1884 – 1907, рос. мова, 13 листів; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
38 Arbore –Rally Demetra, 1901, 1902, франц. мова, 1 лист, 1 листівка; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
39 Аркадський Жак, 1891 – 1900 рр., рос. мова, 2 листи, 6 листівок, 1 записка; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
40 Армашевський П., б/д, рос. мова, 1 лист; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
41 d’Arco-Valley, 1889 р + б/д, франц. мова, 4 листи, 2 візитні картки, 1 листівка; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
42 Арсеньєв В., 1913 – 1914 рр., рос. мова, 4 листи; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
43 Артинова О.Г., б/д, рос. мова,1 візитка; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
44 Артюхов Є.С., 1912 – 1914 р., укр. та рос. мови, 17 листів, 1 телеграма; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
45 Achelis, 1896, 1897 р.р., нім. мова, 1 листівка, 1 картка; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
46 Арістова О., 1887 р., рос. мова, 1 лист; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
47 Афанасьєв Самійло, 1907 – 1912 рр., укр. мова, 3 листи, 3 візитки; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
48 Афанасьєв (?), 1909 р., рос. мова, 1 листівка; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
49 Багалій Д.М., 1896 р., франц. мова, 1 лист; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
50 Baron De Baye, 1894-1907 рр., франц. мова, 35 листів, 3 картки, 1 візитка, 4 листівки (1 з портретом Барона Де Бай); НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
51 Бакрадзе С., 1894 р., рос.мова, 1 лист; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
52 Бакрадзе  М., 1896 – 1900 рр., рос.мова, 3 листи, 3 листівки; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
53 Бакурінская Ольга, 1889 р., рос. мова, 1 листівка; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
54 Баліцький Павло, 1909 р., укр. мова, 1 листівка; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
55 Bancalari Oberst, 1898 р., франц.мова, 1 візитка; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
56 Баталін А., б/д, рос. мова. 1 лист; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
57 Батуєв, 1912 р., рос. мова, 1 лист; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
58 [Батурина (Бакурина)] Ольга, 1889 р., рос. мова, 1 листівка; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
59 Баранович Ол., 1916 р., укр. мова, 1 лист; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
60 Барвінський Олександр, 1891-1903 рр., укр. мова, 7 листів, 1 листівка, 1 візитка; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
61 Barth Auguste, 1896 р., франц. мова, 1 лист, 1 картка, 4 візитки; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
62 Bachelet, 1900 р., франц. мова, 3 лист; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
63 Баунер Н.Я., 1888-1891 рр., рос. мова, 3 листи, 1 листівка; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
64 Бачинський С.Є., 1906 р., рос. мова, 1 лист; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
65 Бачинський Ю., 1902 р., укр. мова, 2 листи; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
66 [Білевич Л.], 1920 р., рос мова, лист сину Ф.К. Вовка Володимиру; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
67 Біляшівський М.Ф., 1899 – 1917 рр., укр. мова, 30 листів, 21 листівка, 1 записка; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
68 Листи Ф.К. Вовка до М.Ф. Біляшівського, 1899 – 1916 рр.+ б/д, укр. мова, 20 листів, 15 листівок, 2 візитки; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
69 Брамер Є., б/д, б/д, рос. мова, 1 записка; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
70 Begouen, 1897 р., франц. мова, 4 листи, 3 листівки, 1 картка: рос. мова; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
71 Бекетов П.М., 1902-1907 рр., рос. мова, 21 лист, 1 листівка, 1 візитка; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
72 Белецький Ем. І., 1910, укр. мова, 1 листівка; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
73 Белік Н., 1910, рос. мова, 1 листівка; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
74 Биковський Левко, 1915, 1917 рр., укр. мова, 5 листів; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
75 [Бекер П.], 1902 р., рос. мова. 1 листівка; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
76 Бітнер В.В., б/д. Рос. мова, 2 листи; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
77 Blin Charles, 1902 р., франц. мова, 1 лист; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
78 [Блок (?)], 1901 р., франц. мова, 1 лист; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
79 Beliard Marcel, б/д, франц. мова, 1 візитка; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
80 Берг Л., 1917-1918 рр., рос. мова, 8 листів, 8 листівок; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
81 Беренштам В.В., 1909 р., рос. мова, 1 лист + чернетка відповіді на нього Ф.К. Вовка; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
82 Беренштам-Рубісов В.Л., рос. мова, 1881 р. + б/д, 2 листи; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
83 Беркос Марія, 1892 р., рос. мова, 1 лист; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
84 Бернадський К., 1897-1898 рр, укр. мова, 6 листів, 1 листівка, 1 записка; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
85 Biron, б/д, франц. мова, 4 листи; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
86 Bogisic-Pohl Marija., 1908 р., франц. мова, 1 лист; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
87 Blond Philippe, 1896 р., франц. мова, 1 лист; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
88 Bloch, dr., 1909 р., франц. мова, 1 лист; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
89 Бобринський А., 1914 р., рос. мова, 1 лист; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
90 Боголюбова А., 1910 р., рос. мова, 2 листи; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
91 Богословська З., 1903 р., рос. мова, 1 лист, 2 листівки; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
92 Бодуен де Куртене И., 1897, 1910 рр., франц. та рос. мова, 2 листи; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
93 Bonaparte Roland, Prince, 1899 р., франц. мова, 1 візитка; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
94 Bonnet, 1909, 1912 рр., франц. мова, 2листи; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
95 Bonnier, 1902 р., франц. мова, 1 лист; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
96 Бонч-Осмоловський Гліб, 1912 р. + б/д, рос. мова, 1 лист, 2 листівки; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
97 Борг лич І., 1912 р., рос. мова, 1 лист; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
98 Борисов [Г.А.], 1911 р., рос. мова, 1 лист; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
99 Boyer Payl, 1897, 1901 рр. + б/д, франц. мова, 2 листи, 1 листівка, 1 візитка; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
100 Боткіна Катерина, 1895 – 1914 рр., рос. мова, 3 листи, 9 листівок; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
101 Богішич В., 1891-1905 рр., рос. мова, 7 листів, 3 листівки; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
102 Болсуновський К.В., 1903 р., рос. мова, 1 лист; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
103 Ботняк Є., 1903 р., рос. мова, 2 листи; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
104 Боханов А., 1904 р., рос. мова. 1 лист; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
105 Бубнова Катерина, б/д, рос. мова, 1 лист; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
106 Бубсель (?), Бутсель (?) В., 1900 р. укр. мова, 2 листи, 1 листівка; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
107 Булгакова О., 1879 р., рос. мова, 1 лист; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
108 Boule M., 1896 р., 1897 р., б/д, франц. мова, 3 листи, 3 листівки; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
109 Boulanger C., 1900,1904 рр., б/д, франц. мова, 6 листів; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
110 Бунак, 1912 р., рос. мова, 1 лист; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
111 Burgaud Ed., б/д, франц. мова, 1 візитка; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
112 de Bustros A.M., 1900, 1901 рр., франц. мова, 2 листи; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
113 Buvchan D., 1902, 1905, рр., франц. мова, 2 листівки; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
114 Брамер Єлизавета Кіндрат., 1887 -1894 рр., рос. мова, 13 листів, 1 візитка; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
115 Браунов П., 1906-1916 рр., рос. мова, 6 листів; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
116 Le Braz A., 1893 р., франц. мова, 1 лист; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
117 Бялиницький-Біруля Фадей Андрійович, 1917-1918 рр., рос мова, 6 листів,1 листівка, 1 візитка; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
118 Butzureano Gregoire, б/д, румин. мова, 1 візитка; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
119 Ваврів А., 1916 р., укр. мова. 1 лист; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
120 Вайсенберг Д.С., 1896 р., рос. мова, 1 листівка; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
121 Walter Stough, 1895, 1899 рр., англ.. мова. 2 листи; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
122 Васіна (?), б/д., рос. мова, 1 лист; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
123 Васильківський С.І., 1902, 1913 рр., укр. мова, 2 листи; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
124 Dr. J. Leite de Vasconcellos 1900 – 1903 рр., франц. мова, 5 листівок, 2  візитки; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
125 Варяніцин А.М., 1913 р., укр. мова, 1 лист; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
126 Вебер Л. 1885 – 1892 рр., франц. та рос. мови, 44 листи, 9 листівок; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
127 Вейнберг, 1906 р., рос. мова, 1 лист, 1 картка; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
128 Величко Гриць, 1891 – 1893 рр., укр. мова, 5 листів; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
129 Welter H., 1901, 1902 рр., франц. мова, 3 листівки, 1 записка; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
130 Westermack Edward, 1893 р., англ.. мова, 1 лист; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
131 Веретельник Андрій, 1900 –  1903 рр., укр. мова, 5 листів, 2 листівки; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
132 Вернадський Василь, 1914 – 1917 рр., рос. мова, 2 листи, 2 листівки; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
133 Verneau, 1894 – 1897 рр., франц. мова, 5 листів; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
134 Winkler Oscar, 1894 р., франц. мова, 1 лист; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
135 Винниченко Хв., б/д, рос. мова, 2 листи; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
136 Висоцький М.Ф., 1889, 1890 рр., 3 листи (1 лист з рахунком), 1 записка; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
137 Вінтер О.О., 1913 р., рос. мова, 1 листівка; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
138 Височанський П., 1917 р., укр. мова, 2 листи; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
139 Visto E., 1900 р., франц. мова, 1 лист; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
140 Віташевський М. О., 1913 р., рос. мова,1 лист; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
141 Vire Armand, 1893 р., франц. мова, 1 лист; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
142 Вовк-Корачевський , 1891. укр. мова, 1 лист; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
143 Волк М., б/д, укр. мова, 1 лист; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
144 de Вульт, 1898, франц. мова, 1 лист; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
145 Волков Володя (син Ф.К.), б/д + 1886-1916 рр., укр. та рос. мови, 44 листи, 7 листівок, 3 телеграми; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
146 Волкова Галя (невістка Ф.К., дружина В.Ф.), б/д + 1911 р., укр. мова, 11 листів; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
147 Волков Юрій (старший), син Ф.К. Вовка, 1886-1908 рр. + б/д, укр. та рос. мови, 30 листів, 1  листівка; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
148 Верещинська Августа, 1884-1892 рр., польська мова, 41 лист,  5 листівок; (на деяких листах добавлено рукою Христини Волкової (дружини Ф.К. Вовка) та Володі Волкова; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
149 Волкова Галина (дочка Ф.К.), 1902-1918 рр., укр. та рос. мова, 21 лист, 4 листівки, 1 вирізка з газети „Вечерний час” за 18 (5 стар. стилю) лютого 1918 р.; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
150 Волков Юрій (молодший), син Ф.К. Вовка, 1907-1918 рр, укр. мова та рос. мова, 21 лист, 10 листівок; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
151 Волкова Олександра Юріївна (друга дружина Ф.К. Вовка), 1896-1918 рр. + б/д,  рос. мова, 242 листи та листівки; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
152 Волкова Ганна Федорівна (мати Ф.К. Вовка)1884-1886 рр. рос. мова,  10 листів (в двох листах – є листи до неї невістки Христини Іванівни та внука Володі,які вона пересилала до Ф.К. Вовка). НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
153 Волкова Христина Іванівна (перша дружина Ф.К. Вовка), 1879-1893 рр., рос. мова, 97 листів та листівок. НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
154 Волков  Д.К. (брат Ф.К. Вовка). б/д, лише 2 листи датовані6 29.10.1883 р. та  20.08.1884 р.; рос. мова, 37  листів, на деяких є приписки матері та старшого сина Ф.К. Фовка, а також родичів та знайомих. НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
155 Волкова Ніта, Ковалевські по чоловікові (племінниця Ф.К. Вовка, дочка його брата Д.К. Волкова), 1908 – 1913 рр. рос. мова, 8 листів. (На 2-х листах є приписки її батька – Д.К. Волкова, та її чоловіка – Ковалевського Аполона Васильовича). НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
156 Вовк Ф.К. – 7 листів до Христини Іванівни (першої дружини), 1889-1896 рр., рос. мова. НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
157 Вовк Ф.К. – 5 листів до Володі Волкова (свого сина) 1902 – 1917 рр.  укр. мова. НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
158 Вовк Ф.К. – 7 листів до Юрка-старшого Волкова (свого сина) 1893 – 1915 рр., укр. мова. НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
159 Вовк Ф.К. – 1 лист до Галини Волкової (невістки) б/д,  укр. мова. НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
160 Вовк Ф.К. – 3 листи до Юрка-молодшого Волкова (свого сина) 1918 р. укр. мова. НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
161 Листи та чернетки листів Ф.К. Вовка до: НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
161 161/1 Аксельрод П. 6.06.1880 р., чернетка, рос. мова; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
161 161/2 Гезе В.Є. – 2 листи, 20.02.1991; 23.09.1902, рос. мова; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
161 161/3 Гольдштейн О.В., б/д, чернетки, 6 арк., рос. мова; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
161 161/4 Гусева С.А., 8.06.1918 р. записка, рос. мова; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
161 161/5 Денисенко Г.А., 6 (18).01.1880 р., укр. мова; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
161 161/6 Лазаревський О.М. , 27.02, 12.03 та 9.05. 1899 р., рос. мова; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
161 161/7 Нона (племінниця Русова) 28.04 1880 р. та 26.05.1888 р., чернетки, рос. мов. НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
161 161/8 Рубісова Є.М., 12 (24).04.1880 р., рос. мова; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
161 161/9 Саранов І.М., 4.10.1879 р., рос. мова. НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
162 Волкенштейн А.А.1890-1904 рр., рос. мова, 7 листів; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
163 Волкенштейн Л.А.1879-1899 рр. + б\д, рос. мова, 45 листів, 1 візитка; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
164 Водень А., 1896 р. + б/д, 6 листів, 1 листівка; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
165 Вольф Л.М., 1910 р., рос. мова, 1 лист; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
166 Волховський Ф., 1900, 1902 рр., укр. мова, 2 листи, 2 листівки; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
167 Волянський О., 1904 р., укр. мова, 1 листівка; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
168 Worm, 1901 р., франц. мова.,4 листи, 1 листівка; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
169 Вознесенська Єлиз. Конст., 1900 р., рос. мова, 3 листи; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
170 Вяземський, кн. 1905 – 1909 рр., рос. мова. 3 листи; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
171 Гаврилов  б/д, рос. мова, 1 записка; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
172 Гаврило В. ( Гаврилов?, Галактіонов?), 1880 р., б/д, 1883 р., 5 листів + 1 записка, укр.та рос. мова; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
173 Gaidoz. Henri, 1896-1909 рр., франц. мова, 57 листів та листівок + 1 візитка; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
174 Гайц (?). 6.04.1895 р, франц. мова, 1 лист; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
175 Гальперін К. 1902 – 1906 рр., рос. мова, 8 листів, 3 листівки, 2 картки. НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
176 Hamy E.T. dr., б/д, франц. мова, 1 візитка; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
177 Гамченко С.С., 1905(?), рос. мова, 1 лист; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
178 Ganry Albert, 1898, 1899, франц. мова, 1 лист, 1 листівка; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
179 Гаскевич …, 1905, укр. мова, 1 лист; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
180 Гаркушенко М, 1909 р., укр. мова, 2 листи; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
181 Гарматій Лука, 1903-1906 рр., укр. мова, 5 листів; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
182 Harmois et de Mortillet, 1914 р., франц. мова, 1 вітальна листівка; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
183 Gay N., 1903 р., рос. мова, 1 листіка; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
184 Hayashe V., 1901 р. франц. мова, 1 лист; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
185 Гладилович  Д., 1891 р., укр. мова, 5 листів, 1 листівка; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
186 Гладкий Н., 1900 р., рос. мова, 1 листівка; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
187 Herbert Jules, б/д. франц. мова, 1 візитка; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
188 Гезе Віктор Євгенович, 1902 – 1913 рр., рос. мова, 8 листів, 4 листівки; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
189 Гейцк П.В., б/д. рос. мова, 2 листи; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
190 Heliard (Геліар), 1893, 1895 р.р., франц. мова, 2 листи; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
191 Гемба Олександр, 1913 р., укр. мова, 1 лист; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
192 Генчев П., 1890 – 1895 рр., болгар. мова. 3 листи; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
193 Герасимович Микола Іванович (священник), 1915 р., укр. мова та переклад рос. мовою, 1 лист; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
194 Herbou, 1904 р., франц. мова, 1 лист; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
195 Herve G. 1896 р., франц. мова, 1 лист; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
196 Herluison Emile, 1911 р., франц. мова, 1 листівка; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
197 Herzen Natalie, 1893 р., франц. мова, 1 візитка; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
198 Giraux Louis ( Гіро Л. ), 1879 – 1912 рр., франц. мова, 7 листів, 1 листівка, 3 візитки. НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
199 Гінцбург Ілля Якович, 1894, 1895 рр., франц. мова, 1 лист; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
200 Гіршфельд М., 1900р., 1908 р.,  рос. мова, 1 лист, 1 листівка; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
201 Hamy E.E. 1905 р., франц. мова, 1 лист; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
202 Haumant E. 1894 р., франц. мова, 1 лист; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
203 Hetzel J. 190…, франц. мова, 1 лист; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
204 Gagnab R., 1898 р., франц. мова, 1 лист; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
205 Глобов Микола Матвійович, б/д, рос. мова, 1 візитка; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
206 Глушков Ів., 1884 р., рос. мова, 1 лист; (в папці Гольштейн О.В.) НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
207 Голійчук Ф., 1904 р., укр. мова, 1 листівка; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
208 Гольдшміт Софія, б/д, рос. мова, 1 лист; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
209 Гольштейн Олександра Василівна, 1886-1911 р.р. + б/д, рос. мова,  36 листів, 15 литівок, 4 візитки; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
210 Гольштейн Володимир А., 1885-1890 р.р. + б/д, рос. мова,  9 листів, 5 литівок, 1 візитка; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
211 Гольштейн Мака, 1887, 1890 р.р. + б/д, рос. мова, 1 лист, 2 листівки; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
212 Голоскевич Гриць, 1910 р., укр. мова, 1  лист, 1 листівка; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
213 Гостомський Михайло, 1886 р., укр. та рос. мова в 1 листі, 1 лист; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
214 Голинський Кость, 1881, 1882 р.р., рос. мова, 6 листів, 1 візитка +1 квитанція на поштовий переказ, румун. мовою; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
215 Godden G. M., б/д, англ. мова, друк. 1 лист; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
216 Godin, б/д, франц. мова. 1 листівка; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
217 Горб-Ромаш. 1896 р., укр. мова, 6 листів; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
218 Горленко В.П., лист до Петра Валентиновича [Шиболдаєва], 1889 р., рос. мова; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
219 Гордєєв Дм. (асистент), 1916 р., рос. мова, 1 лист; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
220 Городцов В., б/д, рос. мова, 2 листи; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
221 Gotie, 1906 р., франц. мова. 1 листівка4 НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
222 Гошкевич Віктор Іванович, 1903 р., рос. мова, 1 лист; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
223 Gourraigne, 1891 р., франц. мова. 1 листівка; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
224 Houze E., 1902 р., франц. мова. 2 листівки; НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
225 Грабовський  …, 1904 р., укр. мова, 1 лист. НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
226 Гракова Катерина, 1905 р., рос. мова, 1 листівка. НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
227 Гранат А та Гранат І., 1912, 1914, 1917 рр., 5 листів. НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
228 Granger, 1888 р. франц. мова, 1 листівка. НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
229 Grandidier, 1901 р., франц. мова, 1 лист. НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
230 Григораш А., 1886-1888 рр., рос. мова, 1 листіка, 1 телеграма, 29 листів. НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
231 Григор’єв А., 1898-1918 рр.,  рос. мова, 1 листіка, 5 листів. НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
232 Грузиненко Г., 1896 – 1900 рр., рос. мова, 13 листів. НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
233 Грушкевич Я., 1906 р, укр. мова, 1 листівка, 1 запрошення на вінчання. НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
234 Giglioli Enrico, б/д, італ. мова, 1 візитка. НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
235 Godord, 1889 р., франц. мова, 1 лист. НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
236 Гуляєв Н. та С.Н., 1911 р., рос. мова, 1 лист. НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
237 Гуляницький А.І., 1900 р., рос мова, 1 листівка, 1 візитка. НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
238 Hutchinson. 1901 р., англ.. мова, 1 листівка. НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
239 Heger Franz, б/д, нім. мова, 1 візитка. НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
240 Gougger, б/д, франц. мова, 1 лист. НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
241 Guebhard A, 1908 р., франц. мова, 1 лист. НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
242 Hrdlicka Ales, dr., 1912 р. франц. мова, 1 візитка. НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
243 Грушевський М., 1895-1913 рр. 76 листів НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
244 Грінченко Б., 1894-1901 рр., 12 листів НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
245 Гурін Д.С., 1884-1690 рр., 99 листів НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
246 Гуріна В.І., 1885-1900 рр., 41 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
247 Gourraigne L.G., 1888-1893 рр., 8 листів НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
248 Houllier  Notaire, 1905 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
249 David, 1902 р., 2 листи НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
250 Давидов Г.Л., 1914 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
251 Данилевич В., 1908-1909 рр., 3 листи НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
252 Данилевич Іван, 1903 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
253 Данюк В.К., 1915 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
254 Deniker, 1895-1913 рр., 5 листів НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
255 Дашкевич Варя, 1888 р., 10 листів НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
256 Дашкевич, 1894 р., 2 листи НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
257 Демиденков Ф.В., б/д, 2 листи НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
258 Демид В., 1911 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
259 Деметокієвич , 1903 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
260 Deschamps Mark, 1897-1898 рр., 5 листів НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
261 Desgrez, 1911 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
262 Diamandy, G., б/д, 3 листи НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
263 Дзюбинський В., б/д, 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
264 Джериковська О., 1902 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
265 Dikke, 1899 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
266 Добін, 1903 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
267 Добре С. 1900, 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
268 Добренова С., 25.07. б/д, 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
269 Добровольський П., 1908 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
270 Doirandean, 1898 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
271 Доманицький В., 1899-1907 рр., 6 листів НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
272 Doppelmoir Emanoil, б/д, 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
273 Дорошевська Т.С., 1909 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
274 Дорошенко Володимир, 1902 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
275 Дорошенко Дм., 1915 р., 6 листів НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
276 Дорошенко Петро, 1908 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
277 Double, 1901 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
278 Драгоманова Л., 1887 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
279 Драгоманів М., б/д, 3 листи НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
280 Driz , 1898-1902 рр., 6 листів НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
281 Дубяга М.М., 1907-12 р. р., 3 листи НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
282 Дудич С., 1906 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
283 Duerst Ulrich, 1903 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
284 Дунеску, 1879 р., 2 листи НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
285 Durand-Greville E., 1889-1897  рр. , 10 листів НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
286 Dureau, 1901, 1902 рр., 2 листи НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
287 Duske Paul, 1892, 1895 рр., 2 листи НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
288 Дусунковський, 1900,1902 рр, 2 листи НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
289 Дяченко Дмитро, 1915 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
290 Дикарів М., 1894-1899 рр., 23 листи НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
291 Евенбах Євгенія, 1914 р., 3 листи, НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
292 Ейсснер Олексій, 1911 р., 2 листи НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
293 Елькінд А., 1918 р., 2 листи НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
294 Євринов В., 1901-1903 рр., 11 листів НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
295 Єленева А., 1890-1892 рр., 9 листів НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
296 Єфименко А. б/д, 4 листи НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
297 Єфремов Сергій, 1913 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
298 Жебуньов Л., Жебуньова М., б/д, 2 листи НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
299 Житецький І., 1908,1909 рр., 8 листів НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
300 Zmigradzk M., 1900 р., 3 листи НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
301 Jerourailecommanle, 1893 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
302 Журба Г., 1883, 1884 рр.. 3 листи НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
303 Забіла Я., 1908-1917 рр., 9 листів НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
304 Заборовський , 1913, 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
305 Завалішина М. 1012 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
306 Zaleski W., 1904 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
307 Заклинський Богдан, 1013 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
308 Заклинський Роман, 1880,1881 рр., 6 листів НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
309 Зандукелі М.. 1907, 1908 рр., 3 листи НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
310 Засулич В., 1885 р., 2 листи НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
311 Зарецький І., 1908 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
312 Звєрєв П., б/д, 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
313 Зелененький Іван, б/д, 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
314 Земба, 1895 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
315 Zehme E.C., 1909 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
316 Землятченський П., б/д, 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
317 Zibrt. 1893-1908 рр., 2 листи НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
318 Зільберштейн, 1906 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
319 Зімін, б/д, 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
320 Знаменський В.А., 1917 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
321 Золотарев Д., 1913-1918 рр., 10 листів НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
322 Зубрицький М., 1905, 1906 рр.. 2 листи НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
323 Zermany S. La Doyen, 1897 р. 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
324 Зибер Н.І., 1880 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
325 Іванова О.В., б/д, 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
326 Dr. Petru (Івановський Р.) 1884 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
327 Івановський Ол. 1901-1910 рр., 4 листи НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
328 Іванівська Паша, б/д, 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
329 Івановскі В., б/д, 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
330 Ільїн Олександр, 1912 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
331 Іностранцев К., 1908 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
332 Іохельсон В., 1899 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
333 Кадетський , 1915 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
334 Kaindl R., 1899 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
335 Каллаш Ф.В., 1908 р., 2 листи НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
336 Каменський В.. 1911 р., 3 листи НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
337 Капіца Л., 1914 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
338 Nicolas Kardjieff, б/д. 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
339 Кареєв Н., 1911 р., 3 листи НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
340 Karlowiez Jan, 1997 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
341 Карсакова О., 1888-1898 рр., 27 листів НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
342 Карсакова Н.В., 1891-1894 рр., 4 листи НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
343 Карський Є., 1908 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
344 Cartailhas E., 1891 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
345 Кар саков С., 1900 р., 3 листи НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
346 Каришев Н., 1902, 1903 рр., 6 листів НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
347 Кацнельбоген Л., 1898 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
348 Кацнельбоген М., б/д, 2 листи НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
349 Квітка К., 1915 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
350 Kibaltchitch (Кибальчич Турвон Венедиктович) б/д, 1 візитка, 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
351 Кисель А, 1896 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
352 Klaatsch H? 1902 р.,1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
353 Кістяківський Богдан, 1887,1889 рр., 4 листи НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
354 Клеменц, 1895-1909 рр., 4 листи НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
355 Клепникова Таня, 1918 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
356 Клименко А. І, , б/д, 4 листи НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
357 Clozel F.J., б/д, 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
358 Купріян В., 1911 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
359 Кирилов Н.В., 1905-1910 рр., 3 листи НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
360 Кирмидчі Миколай, 1912-1917 рр., 19 листів НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
361 Кисілев О. (Кисілевич ? О.), 1913 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
362 Кобринський В., 1913 р., 3 листи + 5 негативів фото листів (за 1913 р. в 1972 р.) НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
363 Ковалевський Макс, 1900-1908 рр., 18 листів НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
364 Ковалес   А., 1915 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
365 Ковалик М.Ф., б/д, 3 листи НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
366 Козак Іван (Арсеньєв), 1882-1886 рр., 43 листи НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
367 Колосова Окс., б/д, 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
368 Козубовський Я.Н., 1896-1898 рр., 10 листів НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
369 Комаров М., 1897 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
370 Кондратковський Мик., 1882 р., 4 листи НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
371 Кондратенко М., 1910-1915 рр., 13 листів НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
372 Collin Emsle, 1895 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
373 Кондирева Є., б/д, 2 листи НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
374 Конш-Джипемайло Л., 1895 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
375 Kotzebue, 1889 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
376 Koran J., 1887 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
377 Коробов А., 1884-1890 рр., 3 листи НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
378 Kordier H., 1901 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
379 Кордуба М., 18996-1903 рр., 11 листів НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
380 Корольчук о., 1912 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
381 Корсун А., 1913 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
382 Корш Хв., 1909 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
383 Michael Kos, 1908 р.. 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
384 Кос М., 1903-1909 рр., 5 листів НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
385 Костика , 1898 р., 2 листи НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
386 Кості. 1915 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
387 Костов С.Л., б/д, 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
388 Костилев Н., 1900 р., 2 листи НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
389 Котельников Василь Григор., 1911 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
390 Коцюбинський М., 1909 р., 5 листів НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
391 Кошак П., 1904 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
392 Кошель З. б/д, 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
393 Краснов А., б/д, 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
394 Кримський А., 1899 – 1901 рр., 5 листів НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
395 Кравченко В., 1909-1912 рр., 4 листи НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
396 Кр……… , Н.. 1898 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
397 Krauss F., 1893-1897 рр., 15 листів НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
398 Кревецький Н., 1912 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
399 Крижановський Б., 1914-1917 рр., 10 листів НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
400 Kriz M., 1896-1898 рр., 10 листів НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
401 Крип’якевич, 1905 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
402 Крушельницькій А.. 1900 р.. 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
403 Кудашева К., 1892 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
404 Guyer E., 1909 р., 5 листів НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
405 Кузеля Зенон, 1904-1908 рр., 19 листів НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
406 Кузів І., б/д, 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
407 Кулик Д., 1903 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
408 Куликовський Д.. 1891-1900 рр., 4 листи НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
409 Купфер І., 1915 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
410 Курбас Н., 1905 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
411 Кутенова Р., 1917 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
412 Кушнір В., 1906 р., 3 листи НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
413 Paul Lable, 1901 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
414 Laville A., 1897-1902 р., 5 листів НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
415 Лавров П.., 1894-1900 рр., 7 одиниць зберігання НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
416 Лаврентьєв, 1885 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
417 Ладиженська Вера, 1910-1914 рр., 4 листи НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
418 Ладиженська Н.І., 1912 р., 4 листи НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
419 Лазаревський А.М., 1898, 1899 рр., 4 листи НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
420 Ландау Е., 1910 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
421 Ландер (?), 1885 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
422 Ландер І.К., 1886-1888 рр., 12 листів НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
423 Ландер І.К.(Джон), 1885-1886 рр., 5 листів НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
424 Ландер Юлія, 1886-1890 рр., 17 листів НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
425 Lamirault H., 1895 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
426 Langlev S.P., 1903 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
427 Ланицька А., 1914 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
428 Лапшин І.І., б/д, 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
429 Латишев В., 1915 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
430 Лебедев Н.Н., 1910-1912 рр., 11 листів НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
431 Лебединцев, Ф. 1882-1883 рр., 9 листів НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
432 Лебединська, 1915 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
433 Lebielu, 1899 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
434 Левицький В. 1894 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
435 Левицький М., 1910 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
436 Lebon, 1887 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
437 Leger L., 1890, 1893 рр., 2 листи НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
438 Ledouble A., 1903 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
439 Legrand Emille, 1903 р., 2 листи НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
440 Лениченко О., 1912 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
441 Ленчевський Л., 1913 р., 2 листи НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
442 Леонтьев П., 1903, 1904 рр., 5 листів НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
443 Лесевич В., 1903 р., 5 листів НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
444 Letourneau Ch., 1900, 1902 рр., 2 листи НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
445 Лимановський Б., 1892 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
446 Лінніченко І. А., 1799 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
447 Листопад Гр., 1907 р., 2 листи НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
448 Литвинов Б. та В., 1902 р., 2 листи НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
449 Литвинова П.Я., 1897 – 1903 рр., 39 листів НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
450 Литовський Ф., 1913 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
451 Лозинський М., 1906, 1914 рр., 3 листи НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
452 Lonisy, 1891, 1897 рр., 2 листи НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
453 Лосская Вєра, б/д, 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
454 Лотоцький О., 1912 р., 7 листів НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
455 Лубенець, 1911 р., 2 листи НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
456 Лукич Василь, 1908 р., 4 листи НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
457 Лукіянович Д., 1913 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
458 Лукомський В., 1910 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
459 Локунин В.б/д, 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
460 Луцький О., 1904 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
461 Львович, 1909 р. 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
462 Luras? (Lur-Salucer)? 1905 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
463 Лясконожский, 1907 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
464 Ляскоронский В., 1896-1900 рр., 27 листів НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
465 Ляхоцький А.Г. (Кузьма), 1894 -1895 рр., 15 листів НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
466 Majewski E., 1908 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
467 Макієвська-Зубок Г.Т., 1890 р. 5 листів НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
468 Маковський Д.Я., 1915 р. 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
469 Малієв Н., 1916 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
470 Малинка О.Н., 1901 р., 2 листи НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
471 Малишевська А., 1910 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
472 Манієв, 1912 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
473 Манізер Г., б/д, 2 листи НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
474 Manouvrier L., 1900-1915 рр., 8 листів НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
475 Marie А, 1900-1901 рр., 22 листи НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
476 Маринов Д., 1894 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
477 Martin H., 1904, 1914 рр., 4 листи НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
478 Маркович Д., 1910 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
479 Мартиненко Олексій.Іванович (Ліщина-Мартиненко), 1911 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
480 Matiegda M.H., 1897-1906 рр., 8 листів НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
481 Матов Д., 1894 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
482 Масловська А., 1902 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
483 Мацкевич А., б/д, 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
484 Машкевич О., 1914 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
485 Махієвич Кирило, 1909 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
486 Meuville A., 1906 р.. 2 листи НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
487 Мечнікова О., б/д, 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
488 Мещерський А.А., б/д, 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
489 Megodden, б/д, 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
490 Мендельсон Станіслав, 1880 р, 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
491 Мійков, 1905 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
492 Міллар, 1913 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
493 Міллер А.А., 1903-1917 рр., 23 листи НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
494 Міллер Мих. А., 1900 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
495 Міллер Вс., 1900 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
496 Міллер Вас. Олекс., 1908 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
497 Miludden, 1894, 1895 рр., 2 листи НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
498 Millon H., 1913 рр., 2 листи НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
499 Minkow Th., (Мінков Ф.), 1900-1902 рр., 11 листів НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
500 Minzes Boris, б\д, 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
501 Місіков В., 1912 р., 2 листи НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
502 Миславський Н.А., 1904 р., 2 листи НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
503 Михалевич Афанасій Іванович, 1908-1915 рр., 6 листів НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
504 Михаловський І., 1892 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
505 Михайлов Микита, б/д, 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
506 Міщенко Гриць Гаврилович, б/д, 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
507 Міщенко Ф.Г., 1894 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
508 Млокосевич Анна, 1909 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
509 Могилянська Марія, б/д, 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
510 Могилянська Марія, 1900-1902 рр., 12 листів НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
511 Могилянський Мих., 1902 р., 3 листи НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
512 Модзалевський В.Л., 1916 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
513 Мошсейченко А., 1899 р., 3 листи НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
514 Monseur Eugene, б/д, 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
515 Morean G., 1891 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
516 Морський Г., 1908 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
517 Mortillet A., 1891-1899 рр., 15 листів НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
518 Mortillet Gabriel, 1891, 1894 рр., 2 листи НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
519 Mortillet Paul, 1903  р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
520 Мочульський М., 1917 р., 2 листи НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
521 Мощенков, 1901 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
522 Мустянович Є., 1906 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
523 Мурко М.., 1912 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
524 Meur, 1897 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
525 Могилянський М., 1894-1917 рр., 98 листів НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
526 Наткін С., 1884 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
527 Науменко В., 1917 рр. 2 листи НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
528 Newil H. (Невіль), б/д. 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
529 Неклепаєв Ів., 1903 р., 7 листів НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
530 Ніколаєв М. , 1889 р., 2 листи НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
531 Ніколаєвський К., 1901 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
532 Нікольський Д.П., 1909 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
533 Новицький Ол., 1911, 1914 рр., 4 листи НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
534 Новожилов А., 1917 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
535 Новокаменних Міра, 1896 – 1899 р., 12 листів НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
536 Нос Р.С., 1910-1911 рр., 3 листи НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
537 Носів Ан., 1916 р., 3 листи НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
538 Ольденбург С.Ф., 1907 р., 3 листи НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
539 Оранський Н., 1910 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
540 Орешніков О.В., 1908 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
541 Одран, 1901 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
542 Niederle Lubor, 1898 – 1912 рр., 60 листів НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
543 Павлова М., б/д, 2 листи НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
544 Павленко В., б/д, 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
545 Павлик М., 1899 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
546 Паландачич Миша, 1882-1887 рр., 5 листів НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
547 Papini N., 1879 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
548 Papissane G., 1898 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
549 Парушев А., 1906 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
550 Пахлов (Палін?) Ів., 1914, 1915 рр., 3 листи НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
551 Пащенко В., 1892-1900 рр., 4 листи НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
552 Пекарський Едуард Карлович, б/д, 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
553 Пентегов Б.П., 1907 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
554 Петлюра С., 1913 г., 2 листи НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
555 Петров С.М., 1909, 1911 рр., 2 листи НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
556 Пікульський Д.С., 1890 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
557 Пан (Яр. Петровський), 1879 р., 6 листів НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
558 Піралов Артемій Степанович, 1900 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
559 Пірасов Ар.. 1901 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
560 Pittard, 1902, 1912 рр., 3 листи НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
561 Полунін, 1887 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
562 Подолинський С., 1880 р., 5 листів НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
563 Polivka, 1900, 2 листи НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
564 Полу……….. В.,б/д. 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
565 Покровська О., 1896 р., 8 листів НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
566 Понятовський С.Ф., 1913 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
567 Попель Ів., 1903-1904 рр., 4 листи НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
568 Попов М., б/д, 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
569 Попов С., б/д, 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
570 Поповський І., 1903 р., 3 листи НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
571 Потьомкін С., 1898 р., 2 листи НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
572 Потьомкіна Є., 1900 р., 10 лисиів НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
573 Потьомкіна С., 1892 р., 4 лсти НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
574 Похітонова В., 1901 р., 7 листів НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
575 Похітонов І.П., 1890, 1911 р., 2 листи НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
576 Присташ Зенон, 1904 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
577 Прокопович В., 1912 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
578 Prochazka Alois, 1903, 1904 рр, 3 листи НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
579 При…..  Н.. 1898 р., 2 листи НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
580 Прусевич Ол., 1914 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
581 Птіцин В., 1893-1896 рр., 19 листів НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
582 Путятін П., 1913 р., 2 листи НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
583 Pfizner H., 1901-1902 рр., 6 листів НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
584 Пяновський Л.А., 1916 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
585 Пятницькі В. і Н., 1905, 1906 рр., 2 листи НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
586 П…………, 1916 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
587 Покровський О.М., 1894-1911 рр. 111 листів НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
588 Рагозіна А. 1917 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
589 Радакова А., 1896 р., р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
590 Радакова Варя, б/д. р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
591 Радаков Віктор, 7 листів, 1893-1910 рр., НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
592 Radimsky W., 1895 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
593 Райнов Б., 1883 р., 2 листи НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
594 Раковський Ів., 1909-1913 рр., 5 листів НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
595 Rambaud Alfred, б/д, 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
596 Раммельмейер Р., б/д, 3 листи НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
597 Rehlen Wilhelm, 1897 р., 3 листи (2 листівки, 1 візитка) НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
598 Regnaull dr, 1896 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
599 Rathbun R., 1910 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
601 Rombau  A., 1888р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
602 Ronin E., (Ронен?) р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
603 Rochet E., 1902 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
604 Roidot Jean, б/д., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
605 Руденко С., 1913 р., 5 листів НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
606 Рудський А., 1911 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
607 Roulin E.E., (Рулін),1914 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
608 Русанов , 1905 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
609 Русов А., 1902 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
610 dr. Russel (М.К. Судзіловський), б/д, 2 листи НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
611 Ruto A., 1909, 1810 рр., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
612 Рябков П., 1904-1917 рр., 16 листів НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
613 Рубісова Є.М. , 1979-1908 рр., 148 листів НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
614 Рубісови Л.; К. та інші, 1879-1908 рр., 47 листів НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
615 Salmony Philippe, 1898 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
616 Самійленко В., 1893-1908 рр., 9 листів НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
617 Самойлович, 1912 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
618 Сахаров Вл., 1914 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
619 Sebillot Paul, б/д, 4 листи НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
620 Сергієвський, 1912 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
621 Sinual, б/д, 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
622 Sire Henri, 1891 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
623 Славинський М.Я., 1897 р., 2 листи НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
624 Смалько Р., б/д, 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
625 Смирнов А., 1913 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
626 Смирнов Я.І., 1908, 1909 рр. 4 листи НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
627 Спаська Є., 1916 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
628 Спекторський Є., 1897 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
629 Співак М., б/д, 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
630 Соколовський А.А., 1914 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
631 Соловейчик , 1886 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
632 Cоnseiller Auliguc, 1898 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
633 Стасов В., 1903-1908 рр., 2 листи НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
634 Стебницький П., 1907-1916 рр., 28 листів НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
635 Степаненко В., 1907 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
636 Стерев Д., 1886 р., 2 листи НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
637 Стеткевич Я., б/д, 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
638 Стешенко Ів.М., 1908 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
639 Стольвіво К., 1909 р., 3 листи НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
640 Стравинський Ф.І., 1901 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
641 Страсова М., 1900 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
642 Стрицький Т. та Натків, б/д, 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
643 Стрекалова Євгенія, 1886 р., 6 листів НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
644 Студинський К., 1904, 1905 рр., 2 листи НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
645 Сумцов Н.Ф., 1911, 1916 рр., 2 листи НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
646 Sunzun, 1916 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
647 Cymo A., 1908 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
648 Cutorcen, б/д, 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
649 Сутугін О., 1911 р., 2 листи НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
650 Ситін А.В., 1986, 1989 рр. 2 листи НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
651 Schleigher, 1902 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
652 Сластіон О.Г., 1911-1913 рр., 9 листів НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
653 Тальвінський В.С., 1911 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
654 Тальгрен М., 1916, 1917 рр., 7 листів НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
655 Талько-Гринцевич Ю., 1895-1896  рр. 14 листів НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
656 Танфільєв Г., 1917 р., 2 листи НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
657 Тарановський Е., 1900-1902 рр., 7 листів НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
658 Таранущенко С., б/д, 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
659 Тарасевич А.А., 1915 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
660 Tate Emile, б/д, 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
661 Telles Silva, б/д, 2 листи НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
662 Тенішев В., 1899 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
663 Теплоухов С., 1916 р. 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
664 Терещенко М.Н., 1879 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
665 Тессен М.Н., 1884-1914 рр., 40 листів (мати Мані) НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
666 Тессен Маня 1900-1904 рр., 18 листів (дочка М.Н.) НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
667 Тешовський, б/д, 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
668 Tiersot J., 1895-1901рр., 8 листів НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
669 Тимченко Євген К., 1894 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
670 Тітушкін Н.Н., 1900 р., 6 листів НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
671 Тове, б/д, 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
672 Тойхман, 1890 р, 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
673 Толмачев І., 1916 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
674 Toulouse, dr., 1901 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
675 Толстой Д., 1902 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
676 Torinard P., 1898 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
677 de Torok Aurele, 1905 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
678 Трачевський А., 1905 р., 2 листи НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
679 Трегубов, 1884 р., 2 листи НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
680 Treus, 1888  р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
681 Трильовський К., 1903, 1904 рр., 3 листи НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
682 Trockenheim A.F., 1887 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
683 Троцина В., б/д, 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
684 Tchubreni, 1879 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
685 Tullignet, 1888 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
686 Tylor E., 1896 р., 4 листи НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
687 Тутковсткий П., 1917 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
688 Trigara-Samurcas Al.,б/д, 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
689 Тарановський, 1893 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
690 Уварова П., 1901-1906 рр., 4 листи НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
691 Устіанович, 1905 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
692 Ухтомська Н., княжна, 1916, 1917 рр., 3 листи НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
693 Ухтомський Е., князь, 1915 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
694 Ухтомськицй Д., князь, 1910-1917 рр., 4 листи НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
695 Ушинська Марія, б/д, 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
696 Uschmann G., 1901 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
697 Фарафонтова Т., 1900, 1901 рр., 9 листів НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
698 Федоровський О., 1911 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
699 Федорчук Ярослав, 1907-1910 рр., 6 листів НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
700 Fiala Franz, 1897 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
701 Figueiredo A., 1899 р., 6 листів НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
702 Flach, 1904 р., 2 листи НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
703 Fleschelle, 1898 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
704 Florescu Vasile, б/д, 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
705 Fouju G., 1890-1896 рр., 9 листів НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
706 Forok 1903-1909 рр., 5 листів НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
707 Фотінський Ор. 1909 р., 2 листи НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
708 Франк Л., 1911 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
709 Franchet Z., 1912 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
710 Fundescu Lucrece, 1886 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
711 Ханенко Б.І., 1899-1902 рр., 9 листів НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
712 Хардинос Е (бабушка), 1885 р., 3 листи НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
713 Харузіна В.М., 1916 р., 2 листи НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
714 Хвойка В., 1897-1909 рр., 11 листів НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
715 Heger Franz, б/д, р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
716 Хечинов В., 1914 р., 4 листи НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
717 Хлебцевич Євг., 1913 р., 3 листи НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
718 „Хохлацький Голландець”, 1903 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
719 Христов  (Бродваров), 1890 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
720 Цвітковський Ю., 1909 р., 2 листи НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
721 Цеглинська С., 1903 р., 3 листи НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
722 Cynis (Цинис) Adler, 1901 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
723 Чабурин К., б/д, 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
724 Чекановський Ян Вікентьевич, 1911 р., 3 листи НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
725 Черуровський Є.М., 1908-1913 рр., 4 листи НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
726 Chervin, dr., 1901-1903 рр., 3 листи НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
727 Chervinka, 1903 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
728 Черепахін А., 1888-1990 рр., 6 листів НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
729 Черепахін Е., 1900 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
730 Cerny A., 1898 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
731 Чернявський Ів., б/д, 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
732 Чертков В., 1899 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
733 Чижевський П.І., 1884-1917 рр., 35 листів НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
734 Чикаленко Г.Є., 1905-1910, 7 листів НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
735 Чикаленко В.Є., б/д, 2 листи НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
736 Чикаленко Л.Є., 1904-1916 рр., 40 листів НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
737 Чикаленко П.Є., 1917 р., 3 листи НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
738 Чикаленко Є.Х., 1908-1917 рр., 5 листів НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
739 Чорний Г., 1890 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
740 Чубинський М.П., Чикаленко В.Є., НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
741 Чудновський І.А., 1902 р.,1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
742 Чикаленко В.Є., 1897 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
743 Chalunele (Шаланель Ф.), б/д, 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
744 Champion B., 1911 рр., НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
745 Changarnier A., 1900, 1911 рр. 2 листи НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
746 Charpy Aaron, б/д, 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
747 Schwalle G., 1902, 1903 рр., 3 листи НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
748 Шеболдаева Інна, 1890-1896 рр., 10 листів НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
749 Шеболдаєви П. та Л., 1884-1894 рр., 26 листів НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
750 Шебуєв Н., б/д, 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
751 Шемет С.М., 1904 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
752 Cheffer Robert, 1901 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
753 Шільдер М., 1909 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
754 Шиманський Ю., 1904 р., 2 листи НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
755 Шимкевич В., б/д, 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
756 Широцький К.В., 1910-1917 рр., 5 листів НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
757 Шишкевич М., 1903 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
758 Шишков С.Н., 1894 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
759 Шишманов І.Д., 1897 р., 3 листи НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
760 Шишманова Л.М., 1895 р., 3 листи НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
761 Шкляревич В., б/д, 9 листів НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
762 Шлеп’янов М., 1904 р., 4 листи НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
763 Schleicher Ch., 1910 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
764 Schlumberger Gystave, 1888-1897 рр., 9 листів НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
765 Шмичельський , 1909 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
766 Шраг І., 1905, 1906 рр., 2 листи НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
767 Шпельчук Іосіф., 1906 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
768 Chauie L., 1903 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
769 Шокальський Ю., б/д., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
770 Шолуха А., 1908,1909 рр., 4 листи НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
771 Шостак А., 1909 р., 5 листів НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
772 Штейнгель Х.Р., 1909 р., 2 листи НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
773 фон Штерн Е.Р., 1899 р., 2 листи НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
774 Штромберг М., б/д, 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
775 Шульгін В.Я., 1916 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
776 Шульгін О.Я., 1910-1915 рр., 12 листів НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
777 Шульгін Н.Я., 1914 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
778 Шульгін Я., 1907-1909 рр., 4 листи НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
779 Шульц Н., б/д. 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
780 Schumacher, 1903 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
781 Шухевич В., 1901-1904 рр., 13 листів НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
782 Щавинський В., 1908 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
783 Щеглов, 1910 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
784 Щепотьев В., 1916 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
785 Щербаківський В.М., 1915 р.,  9 листів НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
786 Щербаківський Д.М., б/д, 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
787 Щукін І., 1902, 1903 рр., 3 листи НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
788 Юрє’в К.Г., 1880 -1906 рр., 17 листів НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
789 Юрє’ва Анна (Галя) П., 1879-1885 рр., 47 листів НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
790 Яворницький Д.І., 1912, 1914 рр., 2 листи НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
791 Янжул Ів., 1908 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
792 Яновська Л., 1897 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
793 Янчук М.А., 1893 р., 1893 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
794 Януш Б., 1906 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
795 Ясоцька (?), 1888 р., 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
796 Яснопольський Л., б/н, 1 лист НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
797 Ястребов В.М., 1894-1895 рр., 14 листів НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
798 Яценік, 1915 р., 2 листи НА ІА НАН України, ф.1, оп.3
Фонд № 57. Негативи на скляних пластинах
1528-1632 Мізинська стоянка (Чернігівська обл., річка Десна) НА ІА НАН України, ф.57, спр. 1528-1632
6848-6943 Франція, експедиція НА ІА НАН України, ф.57, спр. 6848-6943
6944-6966 Франція, експедиція НА ІА НАН України, ф.57, спр. 6944-6966
6967-6985 Прага, виставка НА ІА НАН України, ф.57, спр. 6967-6985
6986-6997 Не атрибутовані НА ІА НАН України, ф.57, спр. 6986-6997
6998-7014 Чехія НА ІА НАН України, ф.57, спр. 6998-7014
7015-7031 Іконографічна виставка ХІ Археологічного з’їзду НА ІА НАН України, ф.57, спр. 7015-7031
7032-7045 Прага, етнографічна виставка НА ІА НАН України, ф.57, спр. 7032-7045